02:48:05 Europe / Stockholm
2021-12-09 08:00:00

Solna, Sverige, 9 december 2021. Affibody AB (“Affibody”) meddelade idag att resultaten från den kliniska fas 2-studien ”A phase II study of 68Ga-ABY-025 PET for non-invasive quantification of HER2 expression in breast cancer” kommer att presenteras vid the San Antonio Breast Cancer Symposium 2021.

Syftet med studien som leddes av Henrik Lindman (PI), Jens Sörensen (nukleärmedicin), Ali Alhuseinalkhudhur och medarbetare, var att undersöka rollen hos 68Ga-ABY-025 PET bilddiagnostik i jämförelse till histopatologi och behandlingssvar. Resultaten kommer att presenteras i abstractet P3-02-06 på en virtuell posterpresentation (nr 3) vid San Antonio Breast Cancer Symposium®, December 7-10, 2021 hybrid meeting.

Om den kliniska fas 2-studien (Affibody-3 Study)
Affibody-3-studien är en klinisk fas II/III multicenterstudie med 68Ga-AB-025 PET och biopsier från patienter med framskriden HER2-positiv bröstcancer där det primära utfallsmåttet för studien är att utvärdera korrelationen mellan HER2-uttryck, mätt med 68Ga-ABY-025 PET, och rutinmässig histopatologi från relevanta tumörbiopsier. Lämpliga patienter ska ha HER2-positiv eller gränsande HER2-positiv bröstcancer med tillväxt i kroppen eller enbart i bröstvävnaden. Syftet är att säkerställa om patienter har HER2-positiva tumörer med hjälp av det radioaktivt märkta spårämnet ABY-025 och PET-radiografi, vilket spelar en stor roll för valet av rätt sorts behandling. Identifikationskoden är NCT03655353 (www.clinicaltrials.gov).

Om ABY-025
PET-substansen ABY-025 är baserad på en Affibody®-molekyl som binder starkt till HER2. Den höga affiniteten och det snabba elimineringen av ABY-025 från blod och organ tillåter HER2-bedömning inom loppet av några timmar. Ytterligare information finns tillgänglig i följande referenskällor: Sörensen et al Theranostics. 2016 Jan 1;6 (2):262-71, and Alhuseinalkhudhur A et al EJNMMI Res. 2020,10 (1):21.

Om Affibody
Affibody är ett kliniskt biopharmabolag med en bred projektportfölj fokuserad på att utveckla nästa generations innovativa bi- och multispecifika biologiska läkemedel baserade på de unika patentskyddade teknologiplattformerna Affibody®-molekyler och Albumod®

Företaget använder en fokuserad experimentell medicinsk modell och driver för närvarande två kliniska utvecklingsprogram. Det första är izokibep som är inriktat mot autoimmuna sjukdomar. Det andra är en bilddiagnostisk mjukvara som primärt utvecklas mot metastatisk bröstcancer.

Affibody AB är ett innehav i Patricia Industries.

Mer information finns tillgänglig på www.affibody.com.