11:31:35 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-01-12 08:00:00

Uppsala och Solna, Sverige, 12 januari 2022. Lokon Pharma AB, ett ledande bioteknikbolag inom immunstimulerande genterapier mot cancer, administrerade med hjälp av unikt utformade onkolytiska virus, meddelade idag att man inleder ett samarbete med Affibody AB (”Affibody”) för att kombinera onkolytiska virus med Affibody®-molekyler.

“Lokons onkolytiska adenovirusplattform programmerar immunstimulerande gener att inducera antitumörimmunitet i cancerpatienter. Redan nu är en av våra virusbehandlingar, LOAd703, i klinisk utveckling och vi breddar vår pipeline för att möta behovet vid olika sorters maligniteter,” säger dr Angelica Loskog, VD, Lokon Pharma. Hon tillägger: ”Affibodys patenterade antikroppsmimetika är små proteiner med hög bindningsstyrka till önskade målstrukturer och väl anpassade till att kombinera med våra virus i LOAd-plattformen. Vi är glada över att inleda det nya samarbetet som syftar till att utveckla nya behandlingar för utvalda cancerindikationer”.

”Vi ser fram emot att utvärdera den potentiella förlängningen av vår Affibody®-teknikplattform genom att samarbeta med ledande forskare inom fältet för onkolytiska virus,” säger professor Fredrik Frejd, CSO, Affibody. ”Den ringa storleken och potentialen för hög affinitet gör Affibody®-molekyler till högintressanta verktyg för nya behandlingar med adenovirusplattformar”.

Om Lokon
Lokon Pharma AB är ett svenskt bioteknikföretag som utvecklar LOAd-plattformen med onkolytiska adenovirus som är genetiskt konstruerade för att uttrycka immunstimulerande gener i maligna tumörer och tumörstroma. LOAd703 (delolimogene mupadenorepvec) är den första kliniska kandidaten från plattformen och uttrycker TMZ-CD40L och 4-1BBL, två potenta stimulatorer av dendritiska celler samt T- och NK-celler, som spelar nyckelroller i induktionen av immunsvar mot cancerceller och stödjande stroma. För närvarande pågår fyra kliniska prövningar som utvärderar LOAd703 i patienter med avancerad cancer i bukspottkörtel, gallvägar, kolon och rektum, äggstockar och malignt melanom.

Mer information finns tillgängligt på www.lokonpharma.com

Om Affibody
Affibody är ett biofarmabolag i klinisk fas med en bred produktpipeline som fokuserar på att utveckla nästa generations innovativa bi- och multispecifika bioläkemedel baserade på dess unika, egenutvecklade teknikplattformar: Affibody®-molekyler och Albumod®.

Affibody AB är ett innehav av Patricia Industries.

Ytterligare information finns på: www.affibody.com.