20:17:44 Europe / Stockholm

Bifogade filer

2020-02-27 12:00:00

Pressmeddelande 2020-02-27:

I dagarna offentliggjordes resultatet av två företrädesemissioner där Redeye agerat finansiell rådgivare. NeoDynamics respektive Annexins emissioner övertecknades med god marginal. 

Redeye har agerat finansiell rådgivare i Neodynamics respektive Annexins nyligen avslutade företrädesemissioner. Båda emissionerna övertecknades med god marginal. Det är Redeyes tredje genomförda företrädesemission för året - som samtliga blivit övertecknade.

- Det är glädjande att se att marknaden reagerat positivt gentemot våra klientbolag. En av Redeyes styrkor är vårt breda nätverk av investerare som intresserar sig för tillväxtbolag, säger Leyla Ekekrantz, Head of Corporate Finance. 

Redeye tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance och Corporate Advisory. Nyligen har en rekryteringsoffensiv genomförts för att möta efterfrågan av Redeyes olika tjänster.

 

Om Redeye: 
Redeye är specialister på innovativa och snabbväxande nordiska företag inom Life Science och Technology. Bolaget har en marknadsledande position och erbjuder tjänster inom aktieanalys, Corporate Finance och Corporate Broking. Analyserna utgår från en värdebaserad investeringsfilosofi och en unik ratingmodell. Redeye grundades år 1999, är ett auktoriserat värdepappersbolag och står under Finansinspektionens tillsyn.

Fler nyheter hittar du Redeyes Pressrum


Det här mejlet skickades till pressify+@meltwater.com
Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10th floor, Stockholm, Stockholm 103 87, Sweden
Avregistrera