01:25:52 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2023-11-10 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-23 Ordinarie utdelning AMNI 0.00 SEK
2023-05-22 Årsstämma 2023
2023-05-03 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-19 Bokslutskommuniké 2022
2023-02-17 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-30 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Ordinarie utdelning AMNI 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-10 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Amniotics är verksamma inom läkemedelsbranschen. Bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling av diverse läkemedelskandidater. Produktportföljen inkluderar exempelvis stamcellsbaserade terapier för att behandla allvarliga livshotande sjukdomar, där effektiv behandling saknas eller är otillräcklig. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Verksamheten drivs med störst närvaro i Sverige och har sitt huvudkontor i Lund.
2022-05-05 09:00:00

Amniotics AB (publ) (Nasdaq Stockholm: AMNI) meddelade idag att COO Jan Talts kommer att presentera två postrar vid International Society for Cell & Gene Therapys 30: e årsmöte, som äger rum i San Francisco i USA 4-7 maj.

Titlarna på postrarna är "Mesenkymala stamceller från fostervatten selekterade för lungvävnadstyp för behandling av bleomycininducerad lungfibros i en råttmodell" och "Extracellulära vesiklar från mesenkymala stamceller från fostervatten, selekterade med markörer för hudvävnadstyp, reducerar inflammation".
 
Dessa nya data, som tagits fram med hjälp av ett bioinformatiskt tillvägagångssätt följt av verifiering av utvalda cellytemarkörer genom flödescytometri, ger insikter om Amniotics cellsorteringsprocesser och validerar de specifika urvalsmetoderna för stamceller för lunga respektive för hud.
 
Dessutom visar den första postern att lungspecifika stamceller minskade lungfibros i en bleomycin-inducerad lungfibrosmodell. Inga negativa reaktioner observerades, och stamcellerna gick inte att upptäcka i råttorna efter dag 24, vilket stöder att stamcellerna eliminerades efter att de utövat sin effekt. Den andra postern visade att extracellulära vesiklar från hudspecifika stamceller minskade inflammation i huden signifikant, i en in vitro cellaktiveringsmodell.
 
"Vi är glada över att dela med oss av vår validerade stamcellsurvalsprocess, vilken har visat sig effektiv för att extrahera stamceller som är mycket specifika för de organ vi siktar på att behandla. Dessutom ger data om våra lungspecifika stamceller oss starkt stöd i att behandla patienter som lider av lungsjukdomar med fibrotiska komponenter som idiopatisk lungfibros. Data om extracellulära vesiklar, som också kommer från fostervattenstamceller är intressanta eftersom dessa vesiklar öppnar för en ny och potentiellt snabbare väg till behandling av patienterna”, säger Jan Talts, COO på Amniotics.
 
Postrarna presenteras av Amniotics COO Jan Talts onsdagen den 4 maj, btw 18:30 - 20:00 (Pacific Time) / Torsdag 5 maj, 03.30-05.00 (Centraleuropeisk).