22:34:35 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Amniotics är verksamma inom läkemedelsbranschen. Bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling av diverse läkemedelskandidater. Produktportföljen inkluderar exempelvis stamcellsbaserade terapier för att behandla allvarliga livshotande sjukdomar, där effektiv behandling saknas eller är otillräcklig. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Verksamheten drivs med störst närvaro i Sverige och har sitt huvudkontor i Lund.

Kalender

2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Ordinarie utdelning AMNI 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-10 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2022-04-28 16:00:00

Amniotics AB (publ) (Nasdaq Stockholm: AMNI) meddelade idag att PulmoStem™ avsevärt minskar förekomsten av lungskada i samband med lungtransplantation (PGD) i en preklinisk lungtransplantationsstudie. Lungtransplantation är den enda behandlingen för patienter med allvarlig lungsjukdom i slutstadiet. De positiva effekterna av behandlingen med PulmoStem™ presenterades vid International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT) 42nd Annual Meeting & Scientific Sessions, som hålls den 27–30 april i Boston, USA.

Dr A. Niroomand, från Lindstedtgruppen vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus i Sverige presenterade resultat från lungtransplantationsstudien medskadade donatorlungor. Data visade att efter administrering av Amniotics biologiska läkemedel PulmoStem™ återhämtade sig de skadade lungorna. Detta är viktigt eftersom nyttjandegraden av donerade lungor anges vara så låg som 20 till 50 % och PulmoStem™ har potential att öka mängden av potentiella donatorlungor. Dessutom visade data att förekomsten av PGD, en allvarlig transplantationskomplikation minskade, samtidigt som alla obehandlade lungor fortsatt hade allvarliga lungskador.
 
Föredraget på ISHLT2022 som presenterade dessa nya PulmoStem™ data var del av en session där ny translationell forskning som ökar förståelsen för komplikationer i samband med lungtransplantation presenterades.
 
"Lungtransplantation är ett sjukdomsområde där det idag saknas effektiva behandlingar. Vi behöver både öka antalet donatorlungor och förbättra resultatet av transplantationerna. PulmoStem™ tillgodoser båda dessa behov och jag och min forskargrupp ser mycket positivt på dessa data”, säger Professor Sandra Lindstedt vid Skånes universitetssjukhus.
 
"Dessa mycket lovande data stödjer PulmoStem™s förmåga att regenerera lungvävnad och är viktiga för den fortsatta utvecklingen av PulmoStem™. Lungtransplantation har blivit en allt vanligare procedur, men den släpar efter andra transplantationer vad gäller överlevnadsresultat. Amniotics har engagerat sig i att hjälpa patienter som drabbas av lungsjukdom, och vi är tacksamma för vårt samarbete med Sandra och hennes team”, säger VD Kåre Engkilde.
 
Om lungtransplantation
Lungtransplantation är för närvarande den enda behandlingen för patienter med lungsjukdom i slutstadiet. Dock anses de flesta potentiella donatorlungor olämpliga för transplantation. När en lämplig donatorlunga identifierats kan en transplantation göras. Därefter genomgår patienten ett kirurgiskt ingrepp vilket medför risk att utveckla PGD. PGD är en allvarlig lungskada som kan inträffa inom de första 72 timmarna efter lungtransplantation och är den vanligaste orsaken till tidig dödlighet och följdsjukdomar. Det finns idag ingen behandling för att förebygga PGD i samband med lungtransplantation.
 
Om PulmoStem™
PulmoStem™ är en lungspecifik stamcellsprodukt, framtagen från fullgånget fostervatten och avsedd för behandling av lungsjukdomar med inflammatoriska komponenter som ARDS på grund av covid-19 och andra lungsjukdomar. PulmoStem™ undersöks också för behandling av den kroniska lungsjukdomen Idiopatisk lungfibros (IPF) och vid lungtransplantation.