15:57:44 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-18 Bokslutskommuniké 2024
2024-08-20 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-23 Ordinarie utdelning AMNI 0.00 SEK
2024-05-22 Årsstämma 2024
2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-10-03 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-31 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-23 Ordinarie utdelning AMNI 0.00 SEK
2023-05-22 Årsstämma 2023
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-19 Bokslutskommuniké 2022
2023-02-17 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-30 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Ordinarie utdelning AMNI 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-10 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Amniotics är verksamt inom läkemedelsbranschen. Bolaget är specialiserat inom forskning och utveckling av diverse läkemedelskandidater. Produktportföljen inkluderar exempelvis stamcellsbaserade terapier för att behandla allvarliga livshotande sjukdomar, där effektiv behandling saknas eller är otillräcklig. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Verksamheten drivs med störst närvaro i Sverige och har sitt huvudkontor i Lund.
2022-04-05 14:15:00

Amniotics AB (publ) (Nasdaq Stockholm: AMNI), meddelade idag att bolaget har erhållit godkännande av läkemedelsmyndigheterna i Storbritannien och i Sverige för sin första kliniska studie med PulmoStem™. Den planerade fas I/II-studien på sjukhusinlagda covid-19-patienter är första kliniska studien på människa med syfte att undersöka säkerhet och tolerabilitet för olika doser av PulmoStem™.

Studien har godkänts av läkemedelsmyndigheterna i Storbritannien, MHRA och i Sverige, Läkemedelsverket. Godkännandet i Sverige är villkorat till en uppdatering av ansökan innan start av studien. Studien är en adaptiv och doseskalerande studie som inkluderar 9-18 inlagda patienter med covid-19. Det primära syftet är att utvärdera säkerhet och tolerabilitet av intravenös (IV) dosering med PulmoStem™ hos patienter med måttlig till svår covid-19. Studien kommer även att inkludera sekundära och explorativa effektmått relaterade till regenererande effekter på lunga, biomarkörer för inflammatorisk respons och andra kliniska effektresultat.
 
"Vårt team på Amniotics har arbetat ihärdigt under flera år för att möjliggöra starten av den här första studien. Godkännandet är en kvalitetsstämpel av bolaget och vår tillverkningsförmåga av avancerade läkemedelsprodukter och vi är stolta över att ha nått denna milstolpe”, säger Amniotics VD Kåre Engkilde.
 
Amniotics arbetar med förberedelserna tillsammans med dom kliniska prövningscentra för att inleda rekrytering och dosering av patienterna.
 
Om PulmoStem™
PulmoStem™ är en lungspecifik stamcellsprodukt, framtagen från fullgånget fostervatten och avsedd för behandling av lungsjukdomar med inflammatoriska komponenter som akut andnödssyndrom (ARDS) på grund av covid-19 och andra lungsjukdomar. PulmoStem™ undersöks också för behandling av kronisk lungsjukdom Idiopatisk lungfibros (IPF) och vid lungtransplantation.