14:50:59 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-18 Bokslutskommuniké 2024
2024-08-20 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-23 Ordinarie utdelning AMNI 0.00 SEK
2024-05-22 Årsstämma 2024
2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-10-03 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-31 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-23 Ordinarie utdelning AMNI 0.00 SEK
2023-05-22 Årsstämma 2023
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-19 Bokslutskommuniké 2022
2023-02-17 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-30 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Ordinarie utdelning AMNI 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-10 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Amniotics är verksamt inom läkemedelsbranschen. Bolaget är specialiserat inom forskning och utveckling av diverse läkemedelskandidater. Produktportföljen inkluderar exempelvis stamcellsbaserade terapier för att behandla allvarliga livshotande sjukdomar, där effektiv behandling saknas eller är otillräcklig. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Verksamheten drivs med störst närvaro i Sverige och har sitt huvudkontor i Lund.
2022-05-23 07:30:00

Amniotics AB (publ) (“Amniotics” eller “Bolaget”) genomförde en unitemission av aktier och teckningsoptioner av serie TO1 (”teckningsoptionerna”) i samband med noteringen på Nasdaq First North Growth Market den 6 juli 2021. De units som emitterades i samband med noteringen bestod av aktier och teckningsoptioner av serie TO1 (”teckningsoptionerna”). Utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna pågick under perioden från och med den 5 maj 2022 till och med den 19 maj 2022. Inga anmälningar har gjorts för nyttjade av teckningsoptionerna.

En (1) teckningsoption berättigade till teckning av en (1) ny aktie i Amniotics till en teckningskurs om 23,50 SEK per aktie. Eftersom teckningskursen överstiger rådande börskurs har inga anmälningar gjorts för nyttjande av teckningsoptionerna. 


Rådgivare 
Redeye AB är finansiell rådgivare och Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut i transaktionen.