10:22:11 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-18 Bokslutskommuniké 2024
2024-08-20 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-07-15 Extra Bolagsstämma 2024
2024-05-23 X-dag ordinarie utdelning AMNI 0.00 SEK
2024-05-22 Årsstämma 2024
2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-10-03 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-31 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-23 X-dag ordinarie utdelning AMNI 0.00 SEK
2023-05-22 Årsstämma 2023
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-19 Bokslutskommuniké 2022
2023-02-17 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-30 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 X-dag ordinarie utdelning AMNI 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-10 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Amniotics är verksamt inom läkemedelsbranschen. Bolaget är specialiserat inom forskning och utveckling av diverse läkemedelskandidater. Produktportföljen inkluderar exempelvis stamcellsbaserade terapier för att behandla allvarliga livshotande sjukdomar, där effektiv behandling saknas eller är otillräcklig. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Verksamheten drivs med störst närvaro i Sverige och har sitt huvudkontor i Lund.
2023-06-04 21:30:00

Amniotics AB (publ) (Nasdaq Stockholm: AMNI) meddelar idag positiva experimentella resultat med CogniStem, inklusive tydlig biodistribution av CogniStem till hjärnan. Potentiellt intressant mot sjukdomar som Alzheimer, ALS och Parkinsons.

Som tidigare meddelats ägde presentationen rum vid ett symposium om stamceller som arrangerats av Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL) på Long Island, New York, den 3 juni 2023.

Studien genomfördes i en experimentell modell av hörselnedsättning och förändrad smärtuppfattning, inducerad av cytostatika. I studien resulterade intravenös och intraarteriell administrering av CogniStem, Amniotics neurospecifika stamcellsprodukt av neonatalt ursprung, i signifikanta nivåer av stamceller i hjärnan samt en signifikant ökning av hörselskärpa och minskning av neuropatisk smärta.

-Vi är speciellt glada över biodistributionsresultaten vilka visar att våra neurospecifika stamceller letar sig över blod-hjärnbarriären och in i hjärnan. Det här är av stor betydelse för Amniotics, då detta gör att vi kan etablera oss inom det högintressanta området hjärnsjukdomar. Mesenkymala stamceller har visat lovande resultat vid många förödande hjärnsjukdomar, såsom Parkinsons, ALS och Alzheimer, men problemet har varit att få cellerna i tillräckligt stora mängder till hjärnan, särskilt när man använder den traditionella administrationsvägen med intravenös injektion, säger Amniotics VD Marcus Larsson.

Nästa steg i utvecklingen av CogniStem är fortsatt prekliniskt utvecklingsarbete i samarbete med ledande forskare vid Lunds universitet.