05:43:58 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2023-02-17 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-30 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Ordinarie utdelning AMNI 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-10 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Amniotics är verksamma inom läkemedelsbranschen. Bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling av diverse läkemedelskandidater. Produktportföljen inkluderar exempelvis stamcellsbaserade terapier för att behandla allvarliga livshotande sjukdomar, där effektiv behandling saknas eller är otillräcklig. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Verksamheten drivs med störst närvaro i Sverige och har sitt huvudkontor i Lund.
2022-03-01 17:30:00

Amniotics AB (publ) (Nasdaq Stockholm: AMNI), en utvecklare av nya cellterapiprodukter, meddelade idag att ett abstract, innehållande lovande prekliniska data om effekten av PulmoStem™ vid lungtransplantation, har godkänts för en muntlig presentation på International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT) 42nd Annual Meeting & Scientific Sessions, som i år kommer att hållas den 27-30 april i Boston.

Presentationen på ISHLT2022 kommer att hållas av Dr. A. Niroomand från Lindstedt-gruppen vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus och inkluderar nya prekliniska data om Amniotics biologiska läkemedel under utveckling, PulmoStem™. Professor Sandra Lindstedt och hennes grupp vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus har utvärderat effekten av PulmoStem™ i en preklinisk lungtransplantationsmodell med ARDS-skadade donatorlungor.

"Vi är glada att dessa lovande data för PulmoStem™ har accepterats för en muntlig presentation vid ISHLT2022. Lungtransplantation har blivit en allt vanligare behandlingsform men släpar efter andra typer av transplantationer när det kommer till överlevnad. Den data som nu kommer presenteras visar tydligt på Amniotics målsättning att hjälpa patienter som lider av lungsjukdom och ambition att bättre förstå hur man kan förbättra de medicinska behandlingarna inom området”, säger VD Kåre Engkilde.

Lungtransplantation är för närvarande den enda effektiva behandlingen för patienter med lungsjukdom i slutstadiet. Dock anses de flesta potentiella donatorlungor som olämpliga för transplantation. När en lämplig donatorlunga identifierats kan en transplantation göras. Därefter genomgår patienten ett kirurgiskt ingrepp vilket medför risk att utveckla PGD. PGD är en allvarlig lungskada som kan inträffa inom de första 72 timmarna efter lungtransplantation och är den vanligaste orsaken till tidig dödlighet och följdsjukdomar.

Den muntliga presentationen vid ISHLT2022 kommer att vara en del av en session som presenterar ny tillämpad forskning som avser främja förståelsen för akut lungskada och kronisk lungallograftdysfunktion (CLAD) samt uppmärksamma möjliga åtgärder för att rädda donatorlungor som idag inte bedöms lämpliga för transplantation.

Information om presentationen
Session 06: Translational Insights into Lung Transplant Complications and Care
Titel: Mesenchymal Stromal Cell Therapy Regenerates Rejected Donor Lungs and Reduces Primary Graft Dysfunction Following Lung Transplantation
Presentatör: A. Niroomand
Tid och datum: 27 april kl. 11:00-11:15