13:01:31 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-19 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-23 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-16 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-26 Ordinarie utdelning BIOT 1.60 SEK
2024-04-25 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-04-25 Årsstämma 2024
2024-02-15 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-25 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-17 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-28 Ordinarie utdelning BIOT 1.60 SEK
2023-04-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-27 Årsstämma 2023
2023-02-15 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-02 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-29 Ordinarie utdelning BIOT 1.55 SEK
2022-04-28 Årsstämma 2022
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-16 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-29 Ordinarie utdelning BIOT 1.50 SEK
2021-04-28 Årsstämma 2021
2021-04-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-05 Ordinarie utdelning BIOT 0.00 SEK
2020-06-04 Årsstämma 2020
2020-04-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-07 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-07 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-05 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-16 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-25 Ordinarie utdelning BIOT 1.50 SEK
2019-04-24 Årsstämma 2019
2019-04-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-07 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-06 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-16 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-27 Ordinarie utdelning BIOT 1.40 SEK
2018-04-26 Årsstämma 2018
2018-04-26 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-08 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-02 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-28 Ordinarie utdelning BIOT 1.25 SEK
2017-04-27 Årsstämma 2017
2017-02-09 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-10 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-11 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-29 Ordinarie utdelning BIOT 1.00 SEK
2016-04-29 Bonusutdelning BIOT 0.25
2016-04-28 Årsstämma 2016
2016-04-28 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-11 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-30 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-13 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-29 Ordinarie utdelning BIOT 0.75 SEK
2015-04-28 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-28 Årsstämma 2015
2015-02-12 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-30 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-14 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-29 Ordinarie utdelning BIOT 0.60 SEK
2014-04-28 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-28 Årsstämma 2014
2014-02-13 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-25 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-15 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-26 Ordinarie utdelning BIOT 0.50 SEK
2013-04-25 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-25 Årsstämma 2013
2013-02-12 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-26 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-17 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-27 Ordinarie utdelning BIOT 0.40 SEK
2012-04-26 Årsstämma 2012
2012-04-26 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-09 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-26 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-17 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-28 Ordinarie utdelning BIOT 0.25 SEK
2011-04-27 Årsstämma 2011
2011-04-27 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-10 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-26 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-13 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-30 Ordinarie utdelning BIOT 0.20 SEK
2010-04-29 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-11 Bokslutskommuniké 2009
2009-10-27 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-14 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-04-28 Ordinarie utdelning BIOT 0.20 SEK
2009-04-27 Årsstämma 1
2009-04-27 Kvartalsrapport 2009-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaLarge Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Biotage är verksamt inom bioteknik. Bolaget tillhandahåller lösningar inom kromatografi, organisk syntes och provberedning. Bolaget har verksamhet på global nivå, främst koncentrerat till Europa, Nordamerika och Asien och en stor del av projekten bedrivs även i samarbete med övriga aktörer inom nämnd marknad. Kunderna återfinns inom vård och omsorg, samt inom livsmedelsindustrin.
2023-04-27 14:00:00

En stabil kärnaffär

Januari–mars

 • Nettoomsättningen uppgick till 361 MSEK (386), en minskning med 6,4 procent och organiskt* en minskning med 12,8 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 54 MSEK (96) och justerat* till 71 MSEK (101).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 14,8 procent (24,9) och justerat till 19,8 procent (26,3).
 • EBITA* uppgick till 61 MSEK (103), och justerat till 79 MSEK (108).
 • EBITA-marginalen* uppgick till 16,9 procent (26,7) och justerat till 21,8 procent (28,1).
 • Resultat efter skatt uppgick till 43 MSEK (71).
 • Resultat per aktie var 0,65 SEK (1,08) före och efter utspädning.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till 11 MSEK (57).
 • Nettokassa* per den 31 mars var 188 MSEK (199).
 • 15 februari meddelades om förvärv av Astrea Group Holdings Company Ltd. ("Astrea").
 • 9 mars meddelades att Lars Bäckman, Chief Legal Officer, kommer att gå i pension och lämnar Biotage i september 2023.


VD har ordet
Mars blev kvartalets klart bästa månad, med bland annat rekordförsäljning i Americas. Vidare hade vi en sekventiellt positiv resultatutveckling med till exempel en justerad EBITA, OPEX och bruttomarginal som utvecklades bättre än under föregående kvartal. Vår eftermarknadsaffär stod för hela 59 procent av omsättningen där Service-affären utvecklades väl.

I det första kvartalet fanns det ljuspunkter och flera av våra affärsområden mår bra och utvecklas väl. I likhet med andra aktörer påverkades vi av marknadens fokus på kassaflöde och rörelsekapital. Utvecklingen tyder på att många kunder skjuter upp inköp till senare.

Vår europeiska Scale Up-affär med lipidrening kopplad till tillverkningen av mRNA-vacciner mot covid-19 har minskat mycket samtidigt som vi ser ett svagare CRO-segment på den kinesiska marknaden. Generellt har kunder också avvecklat lager och visat försiktighet kring kapitalinköp.

Självklart tar vi försämrad tillväxt och lönsamhet på största allvar. Vi arbetar med effektiviseringar och allokering av resurser på bästa vis. Samtidigt vill vi undvika att reagera förhastat. Under pandemin lärde vi oss värdet av att hitta en bra balans i responsen. På Biotage utgår vi från samma principer nu som då – vi tittar på hur vi bör agera för att på bästa sätt ta hand om vår verksamhet, våra kunder och våra anställda.

Tillsammans med ledningen i Kina arbetar vi hårt för att komplettera den sviktande kontraktstillverkningsmarknaden genom ökat fokus i andra kundsegment. Vår största kontraktstillverkningskund i Kina har fortsatt lägre behov av våra produkter, vilket sannolikt kan tillskrivas förlorade uppdrag på deras sida med koppling till tidigare stora kundinvesteringar i Kina som hade med covid-19-pandemin att göra.

Att enskilda obalanser i marknaden kan slå hårt mot vår verksamhet, påvisar det kloka i vår strategi att växa in i nya attraktiva nischer och uppnå en större mix i vårt utbud av lösningar för våra kunder. Med förvärv som ATDBio och en lyckad integration växte området Diagnostics dubbelsiffrigt. Vi vänder oss till fler marknader och blir mindre sårbara. Nu fortlöper planeringen inför samgåendet med Astrea Bioseparations, givet godkännande av affären vid årsstämman den 27 april. I slutet av andra kvartalet påbörjas vårt globala kromatografisamarbete som kommer att ta båda organisationerna till nästa nivå.

Vår globala närvaro och diversifierade produktportfölj bidrar till att mildra effekterna av inbromsningen i Kina och lipidreningsaffären i EMEA. Americas och ASEAN uppvisade tvåsiffrig rapporterad tillväxt under kvartalet. Även vår verksamhet i Korea och alla distributionsaffärer växte under årets första kvartal.

Av våra kundfokusområden växte två av tre. White Tech hade ett svagare kvartal, medan Red Tech och Blue & Green Tech hade en positiv rapporterad tillväxt.

Fokuserar vi på enskilda produktområden så ser vi att inom Red Tech växte försäljningen tvåsiffrigt inom Diagnostics drivet av vår oligonukleotidaffär och Analytical Testing. Även Blue & Green Tech uppvisade dubbelsiffrig tillväxt inom Water & Environmental Testing. Försäljningen inom White Tech-områdena Small Molecules & Synthetic Therapeutics och Scale Up minskade, men inom Biologics & Advanced Therapeutics fortsatte tillväxten. Rensar vi bort lipidreningsdelen så förblev även vår underliggande Scale-Up-affär stark.

I linje med vår strategi tog vårt arbete kring digitalisering ytterligare ett kliv framåt genom lanseringen av nya mjukvarulösningar för Biotage® Selekt, vår världsledande plattform för rening av småmolekyler. Lösningarna har utvecklats i samarbete med våra kunder och möjliggör fjärrövervakning och fjärrstyrning respektive sammankoppling av flera system. Detta gör det möjligt att effektivisera arbetsflödena i labben som används för att utveckla nya läkemedel.

Ett annat viktigt fokus för oss är hållbarhet och under kvartalet har vi fått ett kvitto på att våra ansträngningar ger resultat i och med att vi klättrat från Medium risk till Low risk i Morningstar Sustainalytics globala ESG-riskrankning. Glädjande nog bär även våra ansträngningar att vara en jämställd arbetsgivare frukt, vilket tydliggörs av resultatet av 2022 års svenska lönekartläggning. Vårt jämställhetsindex ökade från 97,3 till 101,0 medan det svenska genomsnittet ligger på 95,8.

Framåt strävar vi efter att förstärka vår position inom läkemedelsutveckling i attraktiva nischer och modaliteter med högre volym, tillväxt och bruttomarginaler. Vi vill stärka vår återkommande försäljning och vårt erbjudande mot den kommersiella fasen. Ur detta perspektiv ser jag framtiden an med mer positiv tillförsikt än någonsin då vi snart hoppas kunna välkomna våra nya kollegor från Astrea Bioseparations.

Uppsala 27 april 2023

Tomas Blomqvist
VD och koncernchef