05:34:48 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-19 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-23 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-16 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-26 X-dag ordinarie utdelning BIOT 1.60 SEK
2024-04-25 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-04-25 Årsstämma 2024
2024-02-15 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-25 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-17 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-28 X-dag ordinarie utdelning BIOT 1.60 SEK
2023-04-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-27 Årsstämma 2023
2023-02-15 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-02 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-29 X-dag ordinarie utdelning BIOT 1.55 SEK
2022-04-28 Årsstämma 2022
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-16 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-29 X-dag ordinarie utdelning BIOT 1.50 SEK
2021-04-28 Årsstämma 2021
2021-04-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-05 X-dag ordinarie utdelning BIOT 0.00 SEK
2020-06-04 Årsstämma 2020
2020-04-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-07 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-07 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-05 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-16 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-25 X-dag ordinarie utdelning BIOT 1.50 SEK
2019-04-24 Årsstämma 2019
2019-04-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-07 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-06 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-16 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-27 X-dag ordinarie utdelning BIOT 1.40 SEK
2018-04-26 Årsstämma 2018
2018-04-26 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-08 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-02 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-28 X-dag ordinarie utdelning BIOT 1.25 SEK
2017-04-27 Årsstämma 2017
2017-02-09 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-10 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-11 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-29 X-dag ordinarie utdelning BIOT 1.00 SEK
2016-04-29 X-dag bonusutdelning BIOT 0.25
2016-04-28 Årsstämma 2016
2016-04-28 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-11 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-30 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-13 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-29 X-dag ordinarie utdelning BIOT 0.75 SEK
2015-04-28 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-28 Årsstämma 2015
2015-02-12 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-30 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-14 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-29 X-dag ordinarie utdelning BIOT 0.60 SEK
2014-04-28 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-28 Årsstämma 2014
2014-02-13 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-25 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-15 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-26 X-dag ordinarie utdelning BIOT 0.50 SEK
2013-04-25 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-25 Årsstämma 2013
2013-02-12 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-26 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-17 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-27 X-dag ordinarie utdelning BIOT 0.40 SEK
2012-04-26 Årsstämma 2012
2012-04-26 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-09 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-26 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-17 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-28 X-dag ordinarie utdelning BIOT 0.25 SEK
2011-04-27 Årsstämma 2011
2011-04-27 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-10 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-26 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-13 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-30 X-dag ordinarie utdelning BIOT 0.20 SEK
2010-04-29 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-11 Bokslutskommuniké 2009
2009-10-27 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-14 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-04-28 X-dag ordinarie utdelning BIOT 0.20 SEK
2009-04-27 Årsstämma 1
2009-04-27 Kvartalsrapport 2009-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaLarge Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Biotage är verksamt inom bioteknik. Bolaget tillhandahåller lösningar inom kromatografi, organisk syntes och provberedning. Bolaget har verksamhet på global nivå, främst koncentrerat till Europa, Nordamerika och Asien och en stor del av projekten bedrivs även i samarbete med övriga aktörer inom nämnd marknad. Kunderna återfinns inom vård och omsorg, samt inom livsmedelsindustrin.
2023-10-25 08:00:00

Styrka genom en global, diversifierad verksamhet

Juli–september

 • Nettoomsättningen uppgick till 449 MSEK (401), en ökning med 12,1 procent och organiskt* en minskning med 9,5 procent.
 • EBITA* uppgick till 87 MSEK (104) och justerat till 94 MSEK (110). EBITA-marginalen* uppgick till 19,3 procent (26,0) och justerat till 20,9 procent (27,3).
 • Justerad EBITDA** uppgick till 117 MSEK (128) och justerad EBITDA-marginalen till 26,1 procent MSEK (31,8).
 • Rörelseresultatet uppgick till 66 MSEK (97) och justerat* till 73 MSEK (102).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 14,6 procent (24,2) och justerat till 16,2 procent (25,5).
 • Resultat efter skatt uppgick till 38 MSEK (65).
 • Resultat per aktie var 0,48 SEK (0,99) före och 0,48 SEK (0,98) efter utspädning.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 103 MSEK (97).
 • Nettokassa* per den 30 september var 250 MSEK (224).
 • Den 25 september tillträdde Andrew Kellett som interim CFO.

Januari–september

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 219 MSEK (1 182), en ökning med 3,2 procent och organiskt* en minskning med 12,1 procent.
 • EBITA* uppgick till 213 MSEK (307), och justerat till 262 MSEK (323). EBITA-marginalen* uppgick till 17,4 procent (26,0) och justerat till 21,5 procent (27,3).
 • Justerad EBITDA** uppgick till 324 MSEK (375) och justerad EBITDA-marginalen till 26,6 procent MSEK (31,7).
 • Rörelseresultatet uppgick till 172 MSEK (286) och justerat* till 221 MSEK (301).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 14,1 procent (24,2) och justerat till 18,2 procent (25,5).
 • Resultat efter skatt uppgick till 115 MSEK (194).
 • Resultat per aktie var 1,60 SEK (2,94) före och 1,60 SEK (2,93) efter utspädning.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till 130 MSEK (242).
 • 9 mars meddelades att Lars Bäckman, Chief Legal Officer, kommer att gå i pension och lämnar Biotage i september 2023.
 • 28 april meddelades att Maja Nilsson lämnar posten som CFO.
 • 1 juni slutförde Biotage förvärvet av Astrea Group Holdings Company Ltd. ("Astrea") som offentliggjordes den 15 februari. Som en del av transaktionen emitterades under juni 13 954 103 nya stamaktier.
 • Den 25 september tillträdde Andrew Kellett som interim CFO.

VD har ordet
Biotages nettoomsättning på 449 MSEK, inklusive nya koncernmedlemmen Astrea Bioseparations, motsvarar en rapporterad tillväxt på 12 procent. Vi uppnådde rapporterad tillväxt i Americas och EMEA, som tillsammans står för ungefär 80 procent av vår verksamhet. Vårt fokus på att förbättra bruttomarginalerna har varit framgångsrikt och idag ser jag Biotage som ett starkare och mer diversifierat företag än någonsin tidigare.

Vårt åtagande att förbättra bruttomarginalen lönar sig med en ökning på 2,8 procentenheter till 62,9 procent (60,1). Vi uppnådde också en justerad EBITDA på 117 MSEK (128) under kvartalet och 26,1 procent marginal (31,8). Samtidigt fortsatte vi att investera i FoU, med totala bruttokostnader för kvartalet på 58 MSEK (35) för att säkerställa att vi har en pipeline av marknadsledande produkter för framtiden.

Delar av vår verksamhet håller fortfarande på att återhämta sig från de snabba förändringarna på marknaden, med en minskad efterfrågan på Scale-Up-lösningar i samband med produktionen av covid-19-vacciner och en avtagande försäljning av system för små molekyler i Kina. Trots den fortsatt utmanande marknadsmiljön förbättrades det operativa kassaflödet med 6 MSEK för kvartalet till 103 MSEK (97).

Förbättringen av marginaler och kassaflöde är ett tecken på framgången med det stegvisa genomförandet av vårt program för marginalexpansion och kostnadsoptimering, samtidigt som försäljningen förblir stabil i de flesta delar av verksamheten. Två av våra tre geografiska marknader växer: EMEA och Americas, där vi hade ännu ett rekordkvartal. Försäljningen i APAC minskade jämfört med tredje kvartalet förra året. Vi har vidtagit, och kommer att fortsätta att vidta, alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att alla våra verksamheter har en kostnadsbas av rätt storlek för att kunna fortsätta att bedriva en lönsam verksamhet och maximera marknadsmöjligheterna.

Fyra av våra sex produktfokusområden uppvisar tillväxt. Diagnostik, som inkluderar vår oligonukleotidverksamhet som vi förvärvade genom ATDBio, växte med 50 procent. Jag ser detta som ett bevis på att integrationen fortsätter enligt våra planer och att kundmedvetenheten har ökat kring våra tjänster för syntes av oligonukleotider. Med oligoverksamheten och det nyligen förvärvade Astrea Bioseparations, inom produktfokusområdet Biologics & Advanced Therapeutics, har vår eftermarknadsandel bestående av förbrukningsvaror och tjänster kunnat expandera till 65 procent (52) under kvartalet. Inom Small Molecules & Synthetic Therapeutics strävar vi efter att försvara vår marknadsandel för att behålla en stark position när de marknader där vi är verksamma börjar växa igen. I exempelvis Kina diversifierar vi vår lokala verksamhet med ökat fokus på tillväxtmarknader och applikationsexpertis. Eftersom läkemedelsforskning är en dynamisk och spännande bransch kommer den oundvikligen att kräva ny utrustning, nya verktyg och nya lösningar i framtiden, så jag tvivlar inte på att investeringarna kommer att öka igen. Då kommer även vår tillväxt att göra det. Redan under det tredje kvartalet i år minskade kundernas ovilja att investera i system något.

Koncernens styrka framgår av vår bruttokassa på 501 MSEK (441) och en nettokassa på 250 MSEK (224). Detta säger mig att Biotage är ett sunt företag med en stark balansräkning.

Biotages strategi är att ha en global närvaro, en diversifierad produktportfölj och marknader i attraktiva nya nischer för att hitta spännande tillämpningar och öka återkommande intäkter. Detta gör företaget mer stabilt vid plötsliga förändringar på marknaden, såsom de som orsakades av pandemin. I detta avseende bidrog det nyligen förvärvade företaget Astrea Bioseparations positivt under sitt första hela kvartal som en del av koncernen.

Astrea Bioseparations har utökat sin tillverknings- och lagerkapacitet i USA med en ny anläggning i Canton, Massachusetts, som kommer att stå klar under fjärde kvartalet. Detta återspeglar den växande efterfrågan på företagets innovativa kromatografilösningar på de nordamerikanska marknaderna. Det ökade fotavtrycket kommer att minska ledtiderna och öka kundsupporten.

På Biotech Week i Boston i slutet av september lanserades också en ny banbrytande och hållbar teknik i stor skala med Astrea Bioseparations lansering av uppskalade versioner av deras nanofiberteknik för rening. Dessa tekniker har skräddarsytts särskilt för cell- och genterapier.

Jag är glad att kunna meddela att vi från och med den 25 september har en ny tillförordnad ekonomi- och finansdirektör, Andrew Kellett. Rekrytering av permanent efterträdare som ekonomi- och finansdirektör fortsätter.

Mycket mer kan sägas om styrkorna i vårt företag och våra medarbetare. Jag är övertygad om att vi kommer att avsluta året framgångsrikt med ett starkt engagemang för att både förbättra försäljningen och kontrollera kostnaderna i hela organisationen. Vi kommer att arbeta hårt för att göra Biotage till ett ledande life science och diagnostikverktygföretag på de marknader där vi är verksamma.

Uppsala den 25 oktober 2023

Tomas Blomquist
VD och koncernchef