15:59:28 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-02-09 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-04 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-31 Bokslutskommuniké 2022
2023-01-26 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-16 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-17 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-31 Ordinarie utdelning COALA 0.00 SEK
2022-05-30 Årsstämma 2022
2022-05-24 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-16 Årsstämma 2023
2022-05-04 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-14 Ordinarie utdelning COALA 0.00 SEK
2021-11-04 Split COALA 50:1
2021-08-10 Extra Bolagsstämma 2021
2021-06-24 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-03-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-12-23 Ordinarie utdelning COALA 0.00 SEK
2020-12-22 Årsstämma 2021
2020-12-22 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-10-22 Bokslutskommuniké 2020
2020-06-25 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-03-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-12-20 Ordinarie utdelning COALA 0.00 SEK
2019-12-19 Årsstämma 2020
2019-12-12 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-10-30 Extra Bolagsstämma 2019
2019-10-10 Bokslutskommuniké 2019
2019-06-26 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-03-26 Kvartalsrapport 2019-Q2
2018-12-21 Ordinarie utdelning COALA 0.00 SEK
2018-12-20 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-12-20 Årsstämma 2019
2018-10-11 Bokslutskommuniké 2018
2018-03-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2017-12-22 Ordinarie utdelning COALA 0.30 SEK
2017-12-21 Årsstämma 2018
2017-10-12 Bokslutskommuniké 2017
2017-07-21 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-06-21 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-03-27 Kvartalsrapport 2017-Q2
2016-12-22 Ordinarie utdelning COALA 0.25 SEK
2016-12-21 Årsstämma 2017
2016-12-21 Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-10-19 Bokslutskommuniké 2016
2016-06-23 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-03-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2015-12-18 Ordinarie utdelning COALA 0.25 SEK
2015-12-17 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-12-17 Årsstämma 2016
2015-10-22 Bokslutskommuniké 2015
2015-06-23 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-03-26 Kvartalsrapport 2015-Q2
2014-12-19 Ordinarie utdelning COALA 0.00 SEK
2014-12-18 Årsstämma 2015
2014-12-18 Kvartalsrapport 2015-Q1
2014-10-23 Bokslutskommuniké 2014
2014-06-26 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-04-02 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-01-17 Ordinarie utdelning COALA 0.00 SEK
2014-01-16 Årsstämma 2014
2014-01-15 Kvartalsrapport 2014-Q1
2013-10-31 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-31 Analytiker möte 2013
2013-06-27 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-06-05 Split COALA 200:1
2013-03-27 Extra Bolagsstämma 2013
2013-03-25 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-01-18 Ordinarie utdelning COALA 0.00 SEK
2013-01-17 Årsstämma 2013
2013-01-16 Kvartalsrapport 2013-Q1
2012-10-24 Bokslutskommuniké 2012
2012-06-27 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-03-30 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-01-20 Ordinarie utdelning COALA 0.00 SEK
2012-01-19 Årsstämma 2012
2012-01-18 Kvartalsrapport 2012-Q1
2011-10-27 Bokslutskommuniké 2011
2011-06-30 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-04-06 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-01-21 Ordinarie utdelning COALA 0.00 SEK
2011-01-20 Årsstämma 2011
2011-01-19 Kvartalsrapport 2011-Q1
2010-10-22 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-10-21 Bokslutskommuniké 2010
2010-06-23 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-03-26 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-01-13 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-10-22 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-06-17 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-01-28 Årsstämma 1
2006-03-01 Split COALA 1:2
2005-05-04 Split COALA 1:2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Coala Life är verksamma inom medicinteknik inriktade mot smartphone- och molnbaserad hjärt- och lungdiagnostik. Bolaget har utvecklat och lanserat Coala Heart Monitor, en produktplattform som möjliggör långtidsmonitorering, analys och algoritmbaserad diagnostik av hjärta och lungor på distans. Bolaget är verksamt inom Europa och USA med huvudkontor i Uppsala.
2022-08-15 18:00:00

Coala Life har idag slutfört förvärvet av Vitrics Management Group Inc till en köpeskilling om 3,5 miljoner USD på kontant- och skuldfri basis. Vitrics är ett snabbväxande tjänstebolag inom Remote Patient Monitoring (RPM). Förvärvet är i linje med Coala Lifes strategi, med tydliga sälj- och operativa synergier.

Den 9 juni i år meddelade Coala Life ett avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Vitrics Management Group Inc (“Vitrics”) för en köpeskilling om 4,5 miljoner USD på kontant- och skuldfri basis. Due diligence processen och förvärvet var beräknat att slutföras senast 31 juli 2022. Den 29 juli meddelades 14 augusti 2022 som nytt beräknat senaste slutförandedatum av due diligence processen och affären.

Efter genomförd due diligence har Vitrics intäktsredovisning justerats ner och köpeskillingen omförhandlats och Coala Life har vid stängningen av affären idag, den 15 augusti 2022, med egna kontanta medel förvärvat Vitrics för en total kontant likvid om 3,5 miljoner USD.

Vitrics väntas under de första 12 månaderna bidra till Coala Life med en omsättning om 1,5-1,8 miljoner USD och ett positivt resultat. Vitrics har för närvarande 8 aktiva kliniker och bolaget har tydliga sälj- och operativa synergier med Coala Life.

Vitrics grundades år 2021 av läkare och entrepenörer i Houston, Texas, för att erbjuda vårdgivare olika tjänster inom RPM. Vitrics nyckelfärdiga RPM-lösningar inkluderar olika typer av monitoreringstjänster och plattformslösningar för övervakning av kroniskt sjuka patienter i hemmet, på uppdrag av amerikanska vårdgivare.

“Jag är glad att vi kommit i mål med detta viktiga förvärv. Med Vitrics stärker vi vårt erbjudande inom distansövervakning av patienter med kroniska sjukdomar. Förvärvet möjliggör en snabbare organisk tillväxt framåt. Vi kan snabbare skapa kritisk massa och trovärdighet i USA med en accelererande tillväxt i både den förvärvade och befintliga verksamheten”, säger Dan Pitulia, VD för Coala-Life Group AB.

“Vi är stolta över att gå samman med Coala Life och få möjligheten att accelerera utrullningen av våra tjänster på den snabbväxande, nationella RPM-marknaden. Coala har utvecklat en unik lösning för hjärtpatienter som vi nu kan komplettera vårt erbjudande med”, säger Dr. Gary Spangler, medgrundare av Vitrics Management Group.