11:00:20 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-16 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-11 Årsstämma 2024
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-16 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-13 Ordinarie utdelning DEAR 0.00 SEK
2023-04-12 Årsstämma 2023
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-17 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-08 Ordinarie utdelning DEAR 0.00 SEK
2022-04-07 Årsstämma 2022

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Duearity är verksamt inom medicinteknik. Bolaget är specialiserat inom utveckling och produktion av tekniska lösningar för behandling och lindring av tinnitus. Produktportföljen inkluderar exempelvis bolagets egenutvecklade produkter Tinearity och Duearity. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Verksamheten bedrivs inom Sverige.
2023-03-09 16:23:00

Almi och Exportkreditnämnden, EKN, har idag meddelat att man avser att bevilja ett Exportlån till Duearity i syfte att delfinansiera bolagets lansering av Tinerity G1 i USA. Exportlånet kommer att utbetalas när Tinearity G1 erhåller 510(k)-clearance från FDA i USA.

Lånet från Almi innebär att Duearity kan avsätta mer resurser från den nyligen genomförda emissionen till satsningar i Europa. Låneupplägget innebär att Almi är långivare och Exportkreditnämnden är jämte grundarna till bolaget borgenärer.

- Vi är övertygade om att Duearitys huvudmarknad kommer att bli USA och vår tro på bolaget och Tinearity G1 stärks ytterligare i och med att Almi och Exportkreditnämnden efter att ha granskat vår lanseringsstrategi väljer att stötta Duearity med ett exportlån, säger Fredrik Westman, VD Duearity AB.

Tinearity G1 förväntas erhålla 510(k)-clearance under första halvåret 2023. Tiden fram tills ett godkännande erhålls förbereder bolaget lanseringen i USA.