11:20:16 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-27 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-28 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-16 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-13 Ordinarie utdelning DEAR 0.00 SEK
2024-05-08 Årsstämma 2024
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2024-01-31 Extra Bolagsstämma 2024
2023-11-30 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-13 Ordinarie utdelning DEAR 0.00 SEK
2023-04-12 Årsstämma 2023
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-17 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-08 Ordinarie utdelning DEAR 0.00 SEK
2022-04-07 Årsstämma 2022

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Duearity är verksamt inom medicinteknik. Bolaget är specialiserat inom utveckling och produktion av tekniska lösningar för behandling och lindring av tinnitus. Produktportföljen inkluderar exempelvis bolagets egenutvecklade produkter Tinearity och Duearity. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Verksamheten bedrivs inom Sverige.
2023-10-05 11:06:00

Duearity AB deltog i den årliga kongressen AAO-HNSF för öron-, näsa- och halsläkare i Nashville, Tennesse i USA, vilken besöks av cirka 5 000 personer i branschen. Representanter för Duearity träffade hundratals läkare samt ett antal distributörer som anser att Tinearity G1 fyller en avgörande lucka på marknaden. Resultatet är att Duearity inlett diskussioner med fem aktörer i USA gällande distribution samt med distributörer i ytterligare 18 länder runt om i världen.

Duearity fick av flera skäl mycket uppmärksamhet på AAO-HNSF:s kongress i Nashville, Tennesse i USA. För det första var Duearity den enda utställaren som fokuserar enbart på tinnitus. För det andra är banbrytande tekniska nyheter sällsynta i branschen då det vanligtvis är mindre produktförbättringar som utgör nyheter. Ett tredje skäl är att Sverige har ett utmärkt rykte inom området vilket skänker trovärdighet. För det fjärde ansågs resultaten från bolagets användarstudier i Sverige och Portugal vara mycket intressanta.

Besökare i Duearitys monter framhöll ett antal fördelar med Tinearity G1. Bland annat att hörselgången kan hållas fri under behandling av tinnitus, att Tinearity G1 kan användas under sömn samt att produkten har uppladdningsbara batterier.

Resultatet av Duearitys deltagande på AAO-HNSF är mycket lovande. Bland annat inleddes diskussioner med fem större distributörer i USA. Vidare finns det goda möjligheter att 25-30 kliniker väljer att erbjuda Tinearity G1 i USA. Varje klinik har flera mottagningar runt om i USA vilket innebär att dessa, tillsammans med de kliniker Duearity samarbetar med i dagsläget, täcker flertalet delstater i USA. För det tredje etablerades kontakt med relevanta distributörer i 28 länder, varav samarbetsdiskussioner kommer att inledas med 19. Därmed har Duearity etablerat kontakt med lämpliga distributörer i bland annat USA, Kanada, Brasilien och Chile, Singapore och Sydkorea, Indien och Hong Kong.