02:31:08 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-27 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-28 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-16 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-13 Ordinarie utdelning DEAR 0.00 SEK
2024-05-08 Årsstämma 2024
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2024-01-31 Extra Bolagsstämma 2024
2023-11-30 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-13 Ordinarie utdelning DEAR 0.00 SEK
2023-04-12 Årsstämma 2023
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-17 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-08 Ordinarie utdelning DEAR 0.00 SEK
2022-04-07 Årsstämma 2022

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Duearity är verksamt inom medicinteknik. Bolaget är specialiserat inom utveckling och produktion av tekniska lösningar för behandling och lindring av tinnitus. Produktportföljen inkluderar exempelvis bolagets egenutvecklade produkter Tinearity och Duearity. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Verksamheten bedrivs inom Sverige.
2023-07-27 10:22:00

Duearity AB har idag ingått avtal med en distributör i Storbritannien. Målsättningen är att efter full lansering sälja fler än ett par tusen Tinearity G1 startkit i Storbritannien per år för att därefter öka försäljningen. Avtalet är Duearitys andra distributörsavtal och bolaget förväntas ingå fler distributörsavtal och avtal med kliniker i Europa och USA under 2023.

Distributören har genomfört en gedigen analys av Tinearity G1:s förutsättningar i Storbritannien, bland annat genom kontakter med expertis inom tinnitusområdet i form av läkare och audionomer. Distributörsavtalet effektueras direkt och marknadsföringen och försäljningen i Storbritannien startar under augusti månad i år. En rimlig målsättning enligt distributören är att efter full lansering sälja fler än ett par tusen Tinearity G1 startkit per år för att därefter öka försäljningen. Efter godkännande av brittiska NHS är målsättningen att sälja fler än 5 000 Tinearity G1 startkit per år.

Distributören avser att initiera en pilotstudie vilken ska användas i syfte att Tinearity G1 ska godkännas av NHS, det brittiska subventionssystemet. Tinearity G1 beräknas vara godkänt av NHS under 2024.

- Vårt avtal med distributören i Storbritannien är ännu ett kvitto på att Duearity erbjuder en produkt som fyller en viktig funktion i behandlingen av personer som lider eller besväras av tinnitus. Storbritannien har en väl utvecklad vård av tinnituspatienter och marknaden kommer att bli viktig för bolaget då vi nu går in i en tillväxtfas, säger Fredrik Westman, VD i Duearity AB.

Distributörsföretaget, Prime Health Distribution Ltd, har verkat inom öron- och hörselområdet i 30 år och har ett mycket stort kontaktnät bland kliniker, läkare, audionomer och den brittiska patientorganisationen British Tinnitus. Distributörsföretaget kommer enbart att fokusera på marknadsföring och försäljning av Tinearity G1.

Avtalet är Duearitys andra distributörsavtal och vi kommer att ingå fler avtal i Europa och USA under 2023.