01:47:17 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-27 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-28 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-03 Årsstämma 2024
2024-05-31 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-13 X-dag ordinarie utdelning DEAR 0.00 SEK
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2024-01-31 Extra Bolagsstämma 2024
2023-11-30 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-13 X-dag ordinarie utdelning DEAR 0.00 SEK
2023-04-12 Årsstämma 2023
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-17 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-08 X-dag ordinarie utdelning DEAR 0.00 SEK
2022-04-07 Årsstämma 2022

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Duearity är verksamt inom medicinteknik. Bolaget är specialiserat inom utveckling och produktion av tekniska lösningar för behandling och lindring av tinnitus. Produktportföljen inkluderar exempelvis bolagets egenutvecklade produkter Tinearity och Duearity. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Verksamheten bedrivs inom Sverige.
2024-05-23 08:51:00

Duearitys enda anställda i USA avslutar sin tjänst. Ambitionen är att han inom kort övergår till en visstidstjänst på konsultbasis och fokuserar på veteran affairs. Målsättningen är att en av Duearitys distributörer i USA övertar ansvaret som så kallad ”Initial importer” samt marknadsför och säljer Tinearity G1 till kliniker.

Duearitys anställde i USA, Michael Provost, har avslutat sin nuvarande tjänst och målet är att han inom kort övergår till en visstidstjänst på konsultbasis. Han kommer enbart att fokusera på att bearbeta institutioner inom veteran affairs. Michael är en ytterst kompetent och ambitiös person och har ett mycket bra nätverk inom veteran affairs.

En konsekvens är att Duearitys två distributörer fortsätter att bearbeta och sälja Tinearity G1 till kliniker. Vidare är målsättningen att en av Duearitys distributörer i USA tar över ansvaret som ”Initial importer”. Som sådan ansvarar man inför FDA att Tinearity G1 lever upp till de regulatoriska krav som ställs i USA.

Förändringen innebär att kostnaden för att marknadsföra och sälja Tinearity G1 i USA beräknas sjunka till cirka 600 tusen kronor årligen.