16:50:53 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-27 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-28 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-03 Årsstämma 2024
2024-05-31 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-13 X-dag ordinarie utdelning DEAR 0.00 SEK
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2024-01-31 Extra Bolagsstämma 2024
2023-11-30 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-13 X-dag ordinarie utdelning DEAR 0.00 SEK
2023-04-12 Årsstämma 2023
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-17 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-08 X-dag ordinarie utdelning DEAR 0.00 SEK
2022-04-07 Årsstämma 2022

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Duearity är verksamt inom medicinteknik. Bolaget är specialiserat inom utveckling och produktion av tekniska lösningar för behandling och lindring av tinnitus. Produktportföljen inkluderar exempelvis bolagets egenutvecklade produkter Tinearity och Duearity. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Verksamheten bedrivs inom Sverige.
2023-11-10 11:21:00

Duearity har ingått en avsiktsförklaring (LOI) med en distributör som täcker Polen, Tjeckien, Slovakien, Estland och Lettland. Distributören marknadsför och säljer i dagsläget välkända medicintekniska produkter inom bland annat öron, näsa och hals.

Distributören, med kontor i Prag i Tjeckien samt i Krakow i Polen, är ett etablerat företag med lång historik och med en mycket erfaren säljkår. De marknadsför och säljer produkter till kliniker inom öron-näsa-hals, vilket är den kundgrupp som Duearity vänder sig till. Vidare säljer de produkter inom diagnostik, kardiologi och onkologi. De fem marknader som man avser att sälja Tinearity G1 på är Polen, Tjeckien, Slovakien, Estland och Lettland. Distributören valde att ingå en avsiktsförklaring efter att ha besökt kliniker i länderna och fått tydliga köpsignaler. Försäljning kan ske efter att distributörsavtal ingåtts samt att Duearity genomfört några administrativa åtgärder, till exempel översättning av manualer till de aktuella språken.

- Återigen har vi fått starka signaler från marknaden att Tinearity G1 fyller ett kliniskt behov och att prissättningen är rimlig enligt de kliniker som besökts. Bedömningen är att Duearity därmed inom kort täcker 11 EU-länder samt Storbritannien. Och fler samarbeten och avtal kan förväntas i närtid, säger Fredrik Westman, VD Duearity AB.

När avsiktsförklaringen omvandlas till ett distributörsavtal täcker Duearity 12 länder i Europa med en befolkning som uppgår till fler än 180 miljoner invånare. Uppemot 3,5 miljoner av dessa ingår i Duearitys målgrupp, vilken består av normalhörande och dem med mild hörselnedsättning.