16:32:48 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-27 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-28 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-03 Årsstämma 2024
2024-05-16 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-13 Ordinarie utdelning DEAR 0.00 SEK
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2024-01-31 Extra Bolagsstämma 2024
2023-11-30 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-13 Ordinarie utdelning DEAR 0.00 SEK
2023-04-12 Årsstämma 2023
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-17 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-08 Ordinarie utdelning DEAR 0.00 SEK
2022-04-07 Årsstämma 2022

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Duearity är verksamt inom medicinteknik. Bolaget är specialiserat inom utveckling och produktion av tekniska lösningar för behandling och lindring av tinnitus. Produktportföljen inkluderar exempelvis bolagets egenutvecklade produkter Tinearity och Duearity. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Verksamheten bedrivs inom Sverige.
2022-11-21 14:55:00

Duearity AB har undertecknat ett Letter of Intent med ett amerikanskt audionomföretag vars fokus är att behandla personer som drabbats av tinnitus. Audionomföretaget har kunder över hela USA och ska promota Tinearity G1 hos sina klienter. För Duearity är undertecknandet ett viktigt steg i målsättningen att etablera verksamhet i USA.

Duearity har ingått avtal med ett amerikanskt audionomföretag och därmed har bolaget lagt grunden för att påbörja försäljning i USA efter att Duearity erhållit ett 510(k)-clearance. Ledningen för audionomföretaget har testat Duearitys produkt, Tinearity G1, och avser att marknadsföra produkten till sina klienter, vilka alla genomgår behandling i syfte att lindra tinnitussymtom. I gengäld ska Duearity med hjälp av audionomföretaget erbjuda personer med tinnitus professionell behandling inom ramverket för TRT (Tinnitus Retraining Therapy).

  • Vi blev kontaktade av audionomföretaget för arton månader sedan och de har följt Duearitys utveckling sedan dess samtidigt som vi har haft tillgång till deras behandlingsexpertis. Efter att de testat Tinearity G1 valde vi att ingå ett Letter of Intent. Vi tror att samarbetet har goda förutsättningar att gynna Duearitys expansion, inte minst eftersom de är mycket skickliga i digital marknadsföring, säger Fredrik Westman, VD Duearity AB.

Duearity fortsätter arbetet med att etablera verksamhet i USA. Bolaget har som mål att lämna in den tekniska filen till FDA i USA i slutet av november och därmed ansöka om 510(k)-clearance. Målsättningen är att få ett godkännande i slutet av första halvåret 2023 och därmed ges möjlighet att sälja Tinearity G1 på den amerikanska marknaden.