12:43:56 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2023-11-16 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-13 Ordinarie utdelning DEAR 0.00 SEK
2023-04-12 Årsstämma 2023
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-17 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-08 Ordinarie utdelning DEAR 0.00 SEK
2022-04-07 Årsstämma 2022

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Duearity är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är specialiserade inom utveckling och produktion av tekniska lösningar för behandling och lindring av tinnitus. Produktportföljen inkluderar exempelvis bolagets egenutvecklade produkter Tinearity och Duearity. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Verksamheten bedrivs inom Sverige.
2022-07-19 12:35:00

Duearity är nu inne i slutskedet av CE-märkningen av bolagets produkt Tinearity G1. Certifieringsorganet har även granskat Duearitys tekniska fil och med anledning av detta ska Duearity genomföra ett test av en ekvivalent produkt vilket innebär att CE-märkning beräknas skjutas fram från augusti till november i år. Därutöver har Duearitys certifieringsorgan genomfört en avslutande audit som snabbt kunde stängas.

För att Duearity ska kunna svara på en fråga från granskningsorganet kommer vi att genomföra kompletterande tester av en ekvivalent produkt som leder in vitt brus via örongången. Syftet är att Duearity ska verifiera den ekvivalenta produktens decibellnivå. Sammantaget innebär detta att CE-märkning av Tinearity G1 beräknas ske i början av november istället för augusti vilket tidigare kommunicerats.

Den del av CE-märkningsprocessen som innebär att certifieringsorganet genomför en så kallad audit, två dagars granskning på plats i bolagets lokaler, avslutades enligt plan första veckan i juli och stängdes kort därefter. Vi kan efter denna granskning konstatera att bolagets kvalitetsarbete vad gäller exempelvis interna rutiner, produktion och organisation håller en hög nivå.

Mer information/kontakt

Om bolaget