20:26:33 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-27 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-28 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-03 Årsstämma 2024
2024-05-31 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-13 X-dag ordinarie utdelning DEAR 0.00 SEK
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2024-01-31 Extra Bolagsstämma 2024
2023-11-30 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-13 X-dag ordinarie utdelning DEAR 0.00 SEK
2023-04-12 Årsstämma 2023
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-17 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-08 X-dag ordinarie utdelning DEAR 0.00 SEK
2022-04-07 Årsstämma 2022

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Duearity är verksamt inom medicinteknik. Bolaget är specialiserat inom utveckling och produktion av tekniska lösningar för behandling och lindring av tinnitus. Produktportföljen inkluderar exempelvis bolagets egenutvecklade produkter Tinearity och Duearity. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Verksamheten bedrivs inom Sverige.
2024-01-31 12:31:00

Extra bolagsstämma i Duearity AB (publ) ägde rum idag onsdagen den 31 januari 2024 i bolagets lokaler på Krusegränd 42D i Malmö. Samtliga beslut som stämman fattade överensstämmer med de förslag som presenterades i kallelsen.

Sakutdelning
Extra bolagsstämman beslutade om sakutdelning i bolaget. Sakutdelningen beslutades ske och verkställas genom att 3 292 156 teckningsoptioner av serie TO3/2024 i bolaget delas ut till aktieägarna per den 2 februari 2024 (”Avstämningsdagen”), genast efter denna dag. Sakutdelningen beslutades ske pro rata, varvid ska gälla att 1 teckningsoption ska delas ut för varje 8 befintliga aktier innehavda per Avstämningsdagen. Del av teckningsoption ska avrundas nedåt.

Utdelningen uppgår till det för bolaget bokförda värdet av teckningsoptionerna, sammanlagt 0 kr, vilket motsvarar en utdelning per aktie i bolaget om 0 kr.

___________________