04:34:35 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-27 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-28 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-03 Årsstämma 2024
2024-05-31 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-13 X-dag ordinarie utdelning DEAR 0.00 SEK
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2024-01-31 Extra Bolagsstämma 2024
2023-11-30 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-13 X-dag ordinarie utdelning DEAR 0.00 SEK
2023-04-12 Årsstämma 2023
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-17 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-08 X-dag ordinarie utdelning DEAR 0.00 SEK
2022-04-07 Årsstämma 2022

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Duearity är verksamt inom medicinteknik. Bolaget är specialiserat inom utveckling och produktion av tekniska lösningar för behandling och lindring av tinnitus. Produktportföljen inkluderar exempelvis bolagets egenutvecklade produkter Tinearity och Duearity. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Verksamheten bedrivs inom Sverige.
2023-06-05 08:00:00

Duearity har genomfört en användarstudie för att mäta den omedelbara effekten vid användande av Tinearity G1 i syfte att lindra tinnitus. 22 personer som besväras av tinnitus deltog i studien varav en person exkluderades. Samtliga 22 personer upplevde en lindring av symtomen.

Duearity genomförde en användarstudie i slutet av april i år där 22 personer med tinnitus deltog varav 21 inkluderades i studieresultatet. Syftet med studien var dels att mäta den omedelbara lindringen av tinnitussymtomen. Dels var syftet att mäta sidoeffekter, exempelvis hudirritation samt yrsel eller illamående orsakat av mekanisk vibration från Tinearity G1. Studien kommer att granskas av dels FDA i USA samt Duearitys europeiska certifieringsorgan Intertek.

I användarstudien inkluderades personer över 18 år med normal hörsel på åtminstone ett öra samt med tonal tinnitus (entonig tinnitus). Deltagarnas hörsel samt tinnitusljud (frekvens och amplitud) uppmättes. En person exkluderades i det statistiska underlaget på grund av att denne hade en mild hörselnedsättning på båda öronen. Trots hörselnedsättning upplevde personen lindring av tinnitussymtomen.

Deltagarna angav på en femgradig skala huruvida man upplevde lindring, där 3-5 motsvarade tydligt märkbar (3), delvis maskerad (4) och total maskering (5). 1-2 på skalan motsvarade ingen maskering (1) och märkbar maskering (2). 21 inkluderade personer angav 3 till 5 på skalan vilket innebär att samtliga upplevde en lindring av sin tinnitus. En person upplevde en sidoeffekt i form av yrsel och angav detta som en 3:a på skalan 1-5. 1 motsvarade inga obehag och 5 motsvarade allvarliga obehag.

En mycket intressant iakttagelse i användarstudien är att personer med en tinnitusfrekvens som överstiger det vita brusets frekvens upplevde lindring av tinnitussymtomen. Detta fenomen är så pass intressant att Duearity avser att vid lämpligt tillfälle undersöka hur Tinearity G1 maskerar tinnitusfrekvenser som överstiger Tinearity G1:s maximala frekvenshöjd.

Tinearity G1 är en medicintekniskt klassad produkt som är avsedd att användas för att lindra tinnitus, eller att användas som ljudkälla vid ljudterapi vid behandling med Tinnitus Retraining Therapy, TRT. Tinearity G1 är avsedd att användas av personer med normal hörsel eller mild hörselnedsättning. Produkten sänder så kallat vitt brus icke-invasivt till innerörat. Vitt brus är ljud i alla frekvenser som innebär att personer med såväl entonig som flertoniga tinnitustoner med fördel kan använda Tinearity G1.