16:34:37 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-27 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-28 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-03 Årsstämma 2024
2024-05-16 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-13 Ordinarie utdelning DEAR 0.00 SEK
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2024-01-31 Extra Bolagsstämma 2024
2023-11-30 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-13 Ordinarie utdelning DEAR 0.00 SEK
2023-04-12 Årsstämma 2023
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-17 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-08 Ordinarie utdelning DEAR 0.00 SEK
2022-04-07 Årsstämma 2022

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Duearity är verksamt inom medicinteknik. Bolaget är specialiserat inom utveckling och produktion av tekniska lösningar för behandling och lindring av tinnitus. Produktportföljen inkluderar exempelvis bolagets egenutvecklade produkter Tinearity och Duearity. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Verksamheten bedrivs inom Sverige.
2022-03-25 12:36:00

Styrelseledamoten i Duearity AB, Anna Chérouvrier Hansson, avser att lämna styrelsen i Bolaget och avböjer därmed omval. Skälet är att Anna har fått en utökad tjänst och att erforderlig tid inte kan läggas på styrelsearbetet i Duearity.

Anna Chérouvrier Hansson som sedan 2021 varit ordinarie styrelseledamot i Duearity AB (publ), har idag den 25 mars 2022 meddelat sin avsikt att utträda ur styrelsen och avböjer omval vilket skulle ske vid Duearitys bolagsstämma den 4 april 2022. Bakgrunden är att Anna fått en utökad tjänst på sitt nuvarande arbete vilket förhindrar fortsatt styrelseuppdrag. Anna Chérouvrier Hansson avser att utträda ur Duearitys styrelse i samband med bolagsstämman och arbetet med att hitta en ersättare har påbörjats.

“Vi är mycket tacksamma för Annas förtjänstfulla arbete under sin tid som ledamot i styrelsen. Hon har bidragit med många insikter och perspektiv i styrelsearbetet”, säger Rom Mendel, styrelseordförande för Duearity AB.