05:52:01 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-08 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-07 X-dag ordinarie utdelning EGTX 0.00 SEK
2024-05-06 Årsstämma 2024
2024-05-03 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-08 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-22 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-28 X-dag ordinarie utdelning EGTX 0.00 SEK
2023-04-27 Årsstämma 2023
2023-04-26 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-22 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-08 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-30 Årsstämma 2022
2022-05-11 X-dag ordinarie utdelning EGTX 0.00 SEK
2022-04-26 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-13 Extra Bolagsstämma 2022
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-04 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-30 X-dag ordinarie utdelning EGTX 0.00 SEK
2021-04-29 Årsstämma 2021
2021-04-22 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-12-11 Extra Bolagsstämma 2020
2020-11-04 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-24 X-dag ordinarie utdelning EGTX 0.00 SEK
2020-04-23 Årsstämma 2020
2020-04-22 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-18 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-23 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-08 X-dag ordinarie utdelning EGTX 0.00 SEK
2019-05-07 Årsstämma 2019
2019-05-06 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-22 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-25 X-dag ordinarie utdelning EGTX 0.00 SEK
2018-04-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-24 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-20 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-30 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-26 X-dag ordinarie utdelning EGTX 0.00 SEK
2017-04-25 Årsstämma 2017
2017-04-25 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2017-02-10 Extra Bolagsstämma 2017
2016-11-07 Extra Bolagsstämma 2016
2016-10-20 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-29 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-15 X-dag ordinarie utdelning EGTX 0.00 SEK
2016-04-14 Årsstämma 2016
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-20 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-18 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-21 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-15 X-dag ordinarie utdelning EGTX 0.00 SEK
2015-04-14 Årsstämma 2015
2015-02-17 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-14 Extra Bolagsstämma 2014
2014-10-24 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-28 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-25 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-09 X-dag ordinarie utdelning EGTX 0.00 SEK
2014-04-08 Årsstämma 2014
2014-02-19 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-25 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-29 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-19 X-dag ordinarie utdelning EGTX 0.00 SEK
2013-04-18 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-18 Årsstämma 2013
2013-04-18 Extra Bolagsstämma 2013
2013-03-13 15-7 2013
2013-02-21 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-26 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-24 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-27 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-30 X-dag ordinarie utdelning EGTX 0.00 SEK
2012-03-29 Årsstämma 2012
2012-02-17 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-27 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-25 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-12 Kvartalsrapport 2011-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Egetis Therapeutics är ett läkemedelsutvecklingsbolag. Bolagets huvudsakliga fokus är på projekt i sen klinisk utvecklingsfas inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov. Exempel på bolagets läkemedelskandidater är Emcitate, som utvecklas för patienter med MCT8-brist och Aladote, som utvecklas för att reducera akuta leverskador.
2024-06-03 07:00:00

Stockholm den 3 juni 2024. Egetis Therapeutics AB (publ) (“Egetis” eller “Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: EGTX) tillkännagav idag att den brittiska läkemedelsmyndigheten (MHRA) har beviljat "Promising Innovative Medicine" (PIM) status för Bolagets ledande läkemedelskandidat Emcitate® (tiratricol) för behandling av monocarboxylattransportör 8 (MCT8)-brist.

Nicklas Westerholm, Egetis VD, kommenterade: "Promising Innovative Medicine-status är ett erkännande av den brittiska läkemedelsmyndigheten (MHRA) att Emcitate® (tiratricol) är en lovande läkemedelskandidat för behandling av patienter med MCT8-brist. MCT8-brist är en allvarlig sjukdom, och vi är glada att MHRA har beviljat PIM-status för Emcitate® (tiratricol). Detta är ett bevis på vårt engagemang för att stödja patienter med MCT8-brist i Storbritannien."

Om Promising Innovative Medicine status
Promising Innovative Medicine (PIM) status ges till lovande läkemedelskandidater som sannolikt erbjuder stora fördelar för behandling, diagnostik eller förebyggande av livshotande eller allvarligt försvagande tillstånd med potential att möta ett ouppfyllt medicinskt behov. För att MHRA ska ge PIM-status måste produkten uppfylla vart och ett av följande tre kriterier:

Kriterium 1: Tillstånden bör vara livshotande eller allvarligt försvagande med stort ouppfyllt behov, vilket innebär att det inte finns någon tillgänglig behandling, diagnostik eller att befintliga metoder har allvarliga begränsningar.

Kriterium 2: Den medicinska produkten erbjuder sannolikt stora fördelar jämfört med metoder som för närvarande används i Storbritannien. Preliminära bevis ska lämnas in baserat på både icke-kliniska och kliniska data.

Kriterium 3: De potentiella biverkningarna av den medicinska produkten övervägs sannolikt av fördelarna, vilket möjliggör en rimlig förväntning om en positiv nytta-riskbalans.

Om MCT8-brist
Monokarboxylattransportör 8 (MCT8)-brist, även kallad Allan-Herndon-Dudley syndrom, är en ultra-sällsynt X-kopplad genetisk sjukdom. År 2004 upptäcktes att den grundläggande mekanismen som driver patogenesen av MCT8-brist är dysfunktion av sköldkörtelhormontransportören MCT8, på grund av mutationer i SLC16A2-genen, som kodar för MCT8. MCT8 har en viktig roll i att reglera sköldkörtelhormonnivåer, inklusive cellulärt upptag och utflöde av trijodtyronin (T3) och tyroxin (T4). MCT8 har också en viktig roll i transporten av sköldkörtelhormon över blod-hjärnbarriären och uttrycks också brett i andra vävnader, såsom i sköldkörteln, lever, njurar, hjärta och muskler. Denna störda sköldkörtelhormonhomeostas leder till neurologiska och endokrinologiska symptom. De neurologiska symptomen är en följd av för lite T3 i hjärnan, medan de endokrinologiska symptomen beror på förhöjt T3 i andra organ utanför hjärnan. Föräldrar till barn med MCT8-brist rapporterar vanligtvis att graviditeten och födseln var normala, och spädbarn verkar utvecklas som förväntat under de första månaderna av livet. Tidiga tecken, såsom otillräcklig huvudkontroll på grund av hypotoni och misslyckande med att frodas kan börja visa sig från ungefär tre månaders ålder, men det tar vanligtvis några månader till innan medicinsk hjälp söks. Att känna igen symptom och ställa en tidig diagnos kan hjälpa patienter och deras familjer. För mer information om MCT8-brist, vänligen se www.mct8deficiency.com