02:12:51 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-17 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 Ordinarie utdelning KAN 0.00 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-19 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-21 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-26 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-27 Ordinarie utdelning KAN 0.00 SEK
2022-05-25 Årsstämma 2022
2022-05-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-27 Ordinarie utdelning KAN 0.00 SEK
2021-05-26 Årsstämma 2021
2021-05-21 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-24 Split KAN 10:1
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-29 Ordinarie utdelning KAN 0.00 SEK
2020-05-28 Årsstämma 2020
2020-05-22 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-09 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2020-01-31 Extra Bolagsstämma 2019
2020-01-13 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-05-28 Ordinarie utdelning KAN 0.00 SEK
2019-05-27 Årsstämma 2019
2019-05-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-31 Ordinarie utdelning KAN 0.00 SEK
2018-05-30 Årsstämma 2018
2018-05-28 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-20 Extra Bolagsstämma 2018
2018-02-20 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-17 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-09-28 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-22 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-31 Ordinarie utdelning KAN 0.00 SEK
2017-05-30 Årsstämma 2017
2017-05-19 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-21 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-18 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-19 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-29 Ordinarie utdelning KAN 0.00 SEK
2016-05-26 Årsstämma 2016
2016-05-03 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-22 Extra Bolagsstämma 2016
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-20 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-21 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-29 Ordinarie utdelning KAN 0.00 SEK
2015-05-28 Årsstämma 2015
2015-05-22 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-21 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-22 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-27 Ordinarie utdelning KAN 0.00 SEK
2014-05-26 Årsstämma 2014
2014-05-23 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-22 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-08 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-10-30 Extra Bolagsstämma 2013
2013-08-23 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-29 Ordinarie utdelning KAN 0.00 SEK
2013-05-28 Årsstämma 2013
2013-05-24 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-22 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-22 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-23 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-29 Ordinarie utdelning KAN 0.00 SEK
2012-05-28 Årsstämma 2012
2012-05-24 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-23 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-24 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-11-10 Extra Bolagsstämma 2011
2011-08-31 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-30 Ordinarie utdelning KAN 0.00 SEK
2011-05-27 Årsstämma 2011
2011-05-24 Kvartalsrapport 2011-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Kancera är ett läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar läkemedel som motverkar skador vid akut och kronisk inflammation. Produkterna utvecklas i första hand för att motverka hyperinflammation vid olika sjukdomstillstånd och därmed skydda vitala organ, till exempel i samband med hjärtinfarkt och svåra virusinfektioner. Kancera planerar två kliniska fas II-studier, i covid-19 och i hjärtpatienter. Kancera bedriver forskning och utveckling inom Karolinska Institutet Science Park i Stockholm.
2023-01-30 08:30:00

Kancera AB (publ) meddelar idag att de kliniska studierna av bolagets fraktalkinblockerande läkemedelskandidater KAND567 och KAND145 fortskrider enligt plan samt att det amerikanska patentverket utfärdat ett processpatent som skyddar Kanceras produktionsmetod.

Kancera AB meddelar idag att det amerikanska patentverket (USPTO) utfärdat ett patent som skyddar tillverkningsprocessen för bolagets fraktalkinblockerande läkemedelskandidater. Detta patent, US 11,542,281, ägs av Kancera och är giltigt till och med 2039.

Kancera meddelar också att patientrekryteringen i den pågående FRACTAL-studien, en klinisk fas IIa-studie av KAND567 i patienter med hjärtinfarkt, fortskrider väl och per idag har 66 patienter rekryterats. Det överstiger det ursprungligen definierade målet för studien på totalt 60 patienter. Som tidigare meddelats har ett tillägg till studieprotokollet gjorts, i syfte att möjliggöra rekrytering av upp till 70 patienter och därmed öka antalet utvärderingsbara patienter. Rekryteringsperioden kommer som längst pågå till den sista februari 2023 med målet att presentera resultat från FRACTAL-studien under det tredje kvartalet 2023.

Vidare meddelar bolaget att ansökningarna har lämnats in till de regulatoriska myndigheterna och etiska kommittéerna för att genomföra KANDOVA-studien i alla berörda länder; Danmark, Norge och sedan tidigare i Sverige. KANDOVA är en kombinerad fas Ib/IIa studie av KAND567 i äggstockscancerpatienter. KANDOVA-studien genomförs i samarbete med Nordic Society of Gynaecological Oncology och dess kliniska prövningsenhet (NSGO-CTU). NSGO-CTU är en samarbetsorganisation för de ledande universitetssjukhusen och prövarna i Norden inom gynekologisk onkologi.

Förutsatt ett positivt utfall i KANDOVA-studien planerar Kancera att fullfölja utvecklingen av en ny behandling mot äggstockscancer med KAND145, bolagets andra generation fraktalkinblockerande läkemedelskandidat. KAND145 har egenskaper som gör den till en mer lämpad produkt för behandling av tumörsjukdomar. Fördelen med att starta det kliniska programmet mot äggstockscancer med KAND567 är att bolaget snabbare kan påbörja kliniska effektstudier. Utvecklingen av KAND145 fortskrider enligt plan och en klinisk fas Ia-studie i friska försökspersoner förväntas starta under andra kvartalet 2023.

Det är glädjande att samtliga våra kliniska studier fortskrider enligt plan och att vi kontinuerligt tar viktiga delsteg mot att uppnå vårt långsiktiga strategiska mål att ingå kommersiellt attraktiva partnerskap. Det är också tillfredsställande att vi levererar i enlighet med vår patentstrategi och därmed stärker produktskyddet för fraktalkinprogrammet i sin helhet.”, säger Thomas Olin, VD på Kancera.

Om FRACTAL-studien
FRACTAL-studien är en klinisk fas IIa-studie av KAND567 i patienter med hjärtinfarkt som genomgår kärlvidgande behandling. Studien genomförs i samarbete med brittiska NHS Foundation på de två sjukhusen Freeman Hospital i Newcastle och James Cook Hospital i Middlesbrough. Studiens primära mål är att utvärdera säkerhet och tolerabilitet. Sekundärt mål är att utvärdera signal på hjärtkärlskyddande effekt från behandling med KAND567. Det långsiktiga målet är att med KAND567 minska skador i hjärtkärl i samband med kärlvidgande behandling och därigenom öka överlevnaden.

Om KANDOVA-studien
KANDOVA-studien är en kombinerad fas Ib/IIa studie av KAND567 som ges i kombination med platinum-baserad cytostatika till äggstockscancerpatienter som fått återfall efter cytostatikabehandling. Studien kommer genomföras på universitetssjukhusen i Stockholm, Lund, Köpenham, Odense och Oslo. Studiens primära mål är att utvärdera säkerhet och tolerabilitet. Sekundärt mål är att utvärdera signal på tumördödande effekt från behandling med KAND567 i kombination med platinum-baserad cytostatika. Det långsiktiga målet är att med Kanceras fractalkin-blockerande läkemedel återställa effekten av cytostatika och därigenom öka överlevnaden.

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer, med fokus på att utveckla läkemedelskandidater som med precision styr immun- och cancerceller genom det s.k. fraktalkinsystemet. Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market.

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Olin
Verkställande direktör, Kancera AB
Tel: 073-520 4001

Besök gärna bolaget hemsida; www.kancera.com