03:29:31 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-17 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 Ordinarie utdelning KAN 0.00 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-19 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-21 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-26 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-27 Ordinarie utdelning KAN 0.00 SEK
2022-05-25 Årsstämma 2022
2022-05-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-27 Ordinarie utdelning KAN 0.00 SEK
2021-05-26 Årsstämma 2021
2021-05-21 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-24 Split KAN 10:1
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-29 Ordinarie utdelning KAN 0.00 SEK
2020-05-28 Årsstämma 2020
2020-05-22 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-09 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2020-01-31 Extra Bolagsstämma 2019
2020-01-13 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-05-28 Ordinarie utdelning KAN 0.00 SEK
2019-05-27 Årsstämma 2019
2019-05-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-31 Ordinarie utdelning KAN 0.00 SEK
2018-05-30 Årsstämma 2018
2018-05-28 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-20 Extra Bolagsstämma 2018
2018-02-20 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-17 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-09-28 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-22 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-31 Ordinarie utdelning KAN 0.00 SEK
2017-05-30 Årsstämma 2017
2017-05-19 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-21 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-18 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-19 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-29 Ordinarie utdelning KAN 0.00 SEK
2016-05-26 Årsstämma 2016
2016-05-03 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-22 Extra Bolagsstämma 2016
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-20 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-21 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-29 Ordinarie utdelning KAN 0.00 SEK
2015-05-28 Årsstämma 2015
2015-05-22 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-21 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-22 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-27 Ordinarie utdelning KAN 0.00 SEK
2014-05-26 Årsstämma 2014
2014-05-23 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-22 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-08 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-10-30 Extra Bolagsstämma 2013
2013-08-23 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-29 Ordinarie utdelning KAN 0.00 SEK
2013-05-28 Årsstämma 2013
2013-05-24 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-22 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-22 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-23 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-29 Ordinarie utdelning KAN 0.00 SEK
2012-05-28 Årsstämma 2012
2012-05-24 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-23 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-24 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-11-10 Extra Bolagsstämma 2011
2011-08-31 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-30 Ordinarie utdelning KAN 0.00 SEK
2011-05-27 Årsstämma 2011
2011-05-24 Kvartalsrapport 2011-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Kancera är ett läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar läkemedel som motverkar skador vid akut och kronisk inflammation. Produkterna utvecklas huvudsakligen för att motverka hyperinflammation vid olika sjukdomstillstånd och därmed skydda vitala organ, till exempel i samband med hjärtinfarkt och svåra virusinfektioner. Kancera planerar två kliniska fas II-studier, i covid-19 och i hjärtpatienter. Kancera bedriver forskning och utveckling inom Karolinska Institutet Science Park i Stockholm.
2023-02-16 13:15:00

Kancera AB (publ) rapporterar idag att det svenska Läkemedelsverket har godkänt Kanceras ansökan om att genomföra en klinisk studie av KAND567 i patienter mer äggstockscancer, den s.k. KANDOVA-studien. Bolaget meddelar vidare ny medicinsk ledning och organisation.

Kancera rapporterar idag att det svenska Läkemedelsverket har godkänt bolagets ansökan om att genomföra en klinisk studie av bolagets fraktalkinblockerande läkemedelskandidat KAND567 i patienter med äggstockscancer, den s.k. KANDOVA-studien. Målet för studien är att undersöka om KAND567 kan öka effekten av cytostatika efter återfall i sjukdomen. Kancera arbetar nu med de slutliga förberedelserna för att starta studien på de två svenska universitetssjukhus som ingår i KANDOVA-studien. Kancera har tidigare rapporterat att ansökningar i Danmark och Norge har skickats in och bolaget förväntar slutligt besked från dessa läkemedelsmyndigheter i mars.

Kancera meddelar vidare att bolaget har utsett Dr. Hanjing Xie till ny medicinsk chef (CMO). Dr. Xie har mer än 25 års samlad klinisk erfarenhet av forskning och klinisk utveckling samt som praktiserande läkare. Dr. Xie har arbetat både inom läkemedelsindustrin på bolag som Idogen, Oncopeptides och Bayer och på Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet och St Görans Sjukhus. Dr. Xie är docent och överläkare inom onkologi, disputerad inom klinisk farmakologi samt specialist inom onkologi, internmedicin och hematologi. Som CMO kommer Dr. Hanjing Xie ha det övergripande medicinska ansvaret på Kancera. Under 2023 kommer hon fokusera på genomförande av KANDOVA-studien och den fortsatta utvecklingen av Kanceras fraktalkinblockerande läkemedels-kandidater för behandling av solida tumörer.

Dr. Hanjing Xie tar inledningsvis en deltidstjänst på Kancera och bolagets tidigare medicinska chef, Dr. Torbjörn Lundström, kvarstår under tiden som rådgivare, med huvudfokus på att slutföra analysen och rapporteringen av FRACTAL-studien. Sammantaget stärks därmed Kanceras medicinska expertis.

I tillägg genomför Kancera även en organisationsförändring som innebär att ett par av bolagets medarbetare övergår till att arbeta på konsultbasis, vilket innebär att projektens varierande behov kan tillgodoses mer kostnadseffektivt.

”Vi är oerhört glada över rekryteringen av Hanjing Xie som med sin både djupa och breda expertis inom cancer och immunologi ger ytterligare styrka och precision i Kanceras utveckling av nya behandlingar mot cancer och allvarliga inflammatoriska tillstånd. Jag vill också tacka Torbjörn Lundström för hans betydelsefulla insatser som starkt har bidragit till att Kancera idag är kliniskt ledande med våra småmolekylära läkemedelskandidater", säger Thomas Olin, VD för Kancera.

Om KANDOVA-studien
KANDOVA-studien är en kombinerad fas Ib/IIa studie av KAND567 som ges i kombination med platinum-baserad cytostatika till äggstockscancerpatienter som fått återfall efter cytostatika-behandling. KANDOVA-studien genomförs i samarbete med Nordic Society of Gynaecological Oncology och dess kliniska prövningsenhet (NSGO-CTU). NSGO-CTU är en samarbetsorganisation för de ledande universitetssjukhusen och prövarna i Norden inom gynekologisk onkologi och studien kommer genomföras på fem universitetssjukhus i Sverige, Danmark och Norge. Studiens primära mål är att utvärdera säkerhet och tolerabilitet. Sekundärt mål är att utvärdera signal på tumördödande effekt från behandling med KAND567 i kombination med platinum-baserad cytostatika. Det långsiktiga målet är att med KAND567 återställa effekten av cytostatika och därigenom öka överlevnaden. Bolaget förväntar att studiens resultat kommer att rapporteras under andra halvan av 2024.

Om FRACTAL-studien
FRACTAL-studien är en klinisk fas IIa-studie av KAND567 i patienter med hjärtinfarkt som genomgår kärlvidgande behandling. Studiens primära mål är att utvärdera säkerhet och tolerabilitet och sekundärt mål är att utvärdera signal på hjärtkärlskyddande effekt från behandling med KAND567. Bolaget förväntar att studiens resultat kommer rapporteras under det tredje kvartalet 2023.

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer, med fokus på att utveckla läkemedelskandidater som med precision styr immun- och cancerceller genom det s.k. fraktalkinsystemet. Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market.

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Olin
Verkställande direktör, Kancera AB
Tel: 073-520 4001

Besök gärna bolaget hemsida; www.kancera.com