12:47:58 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Kancera är ett läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar läkemedel som motverkar skador vid akut och kronisk inflammation. Produkterna utvecklas i första hand för att motverka hyperinflammation vid olika sjukdomstillstånd och därmed skydda vitala organ, till exempel i samband med hjärtinfarkt och svåra virusinfektioner. Kancera planerar två kliniska fas II-studier, i covid-19 och i hjärtpatienter. Kancera bedriver forskning och utveckling inom Karolinska Institutet Science Park i Stockholm.

Kalender

2023-02-21 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-27 Ordinarie utdelning KAN 0.00 SEK
2022-05-25 Årsstämma 2022
2022-05-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-27 Ordinarie utdelning KAN 0.00 SEK
2021-05-26 Årsstämma 2021
2021-05-21 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-24 Split KAN 10:1
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-29 Ordinarie utdelning KAN 0.00 SEK
2020-05-28 Årsstämma 2020
2020-05-22 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-09 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2020-01-31 Extra Bolagsstämma 2019
2020-01-13 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-05-28 Ordinarie utdelning KAN 0.00 SEK
2019-05-27 Årsstämma 2019
2019-05-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-31 Ordinarie utdelning KAN 0.00 SEK
2018-05-30 Årsstämma 2018
2018-05-28 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-20 Extra Bolagsstämma 2018
2018-02-20 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-17 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-09-28 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-22 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-31 Ordinarie utdelning KAN 0.00 SEK
2017-05-30 Årsstämma 2017
2017-05-19 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-21 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-18 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-19 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-29 Ordinarie utdelning KAN 0.00 SEK
2016-05-26 Årsstämma 2016
2016-05-03 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-22 Extra Bolagsstämma 2016
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-20 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-21 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-29 Ordinarie utdelning KAN 0.00 SEK
2015-05-28 Årsstämma 2015
2015-05-22 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-21 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-22 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-27 Ordinarie utdelning KAN 0.00 SEK
2014-05-26 Årsstämma 2014
2014-05-23 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-22 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-08 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-10-30 Extra Bolagsstämma 2013
2013-08-23 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-29 Ordinarie utdelning KAN 0.00 SEK
2013-05-28 Årsstämma 2013
2013-05-24 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-22 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-22 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-23 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-29 Ordinarie utdelning KAN 0.00 SEK
2012-05-28 Årsstämma 2012
2012-05-24 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-23 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-24 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-11-10 Extra Bolagsstämma 2011
2011-08-31 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-30 Ordinarie utdelning KAN 0.00 SEK
2011-05-27 Årsstämma 2011
2011-05-24 Kvartalsrapport 2011-Q1
2022-09-22 08:45:00

Kancera AB (publ) rapporterar idag nya resultat som bekräftar att bolaget fraktalkinblockerare kan öka effekten av kemoterapi och bromsa tumörtillväxt i sjukdomsmodeller av äggstockscancer. Därmed har Kancera uppnått målen för den vetenskapliga utvärderingen av projektet. Bolaget har därför beslutat att ansöka om tillstånd för klinisk prövning läkemedelskandidaten KAND567 mot äggstockscancer som återkommit trots behandling med platinumbaserade cytostatika.

Cirka 300 000 kvinnor drabbas årligen av äggstockscancer i USA och Europa. Sjukdomen diagnosticeras ofta i ett sent skede – i stadium III eller senare – och för dessa patienter är femårsöverlevnaden lägre än 30 procent. Dagens standardbehandling är kirurgi följt av behandling med platinumbaserade cytostatika. Dessa har dock begränsad effekt eftersom cancercellerna utvecklar en förmåga att reparera den DNA-skada som cytostatikabehandlingen orsakar.

“De nya prekliniska resultaten stärker hypotesen att våra fraktalkinblockerare verkar genom två samverkande mekanismer som båda har potential att öka effekten av den vanligaste kemoterapibehandlingen mot långt framskriden äggstockscancer. De här resultaten, tillsammans med det positiva gensvar vi fått från ledande onkologer vad gäller relevansen av fynden, gör att vi nu har en god bas för att ta utvecklingen vidare in i klinisk fas”, säger Kanceras VD, Thomas Olin.

Kanceras har tidigare publicerat resultat från sin prekliniska forskning i en vetenskaplig artikel i tidskriften Cancers. Resultaten visar att bolagets fraktalkinblockerare förhindrar cancercellernas förmåga att reparera de DNA-skador som platinumbaserade cytostatika orsakar varvid effekten av cytostatikabehandlingen kan återfås.

Kancera har nu bekräftat behandlingseffekten i studier i möss som visar att bolagets fraktalkinblockerande läkemedelskandidater i kombination med platinumbaserade cytostatika minskar tumörvolymen, trots att den inplanterade tumören härstammar från cancerceller som är behandlingsresistenta och har hög tillväxthastighet. Effekten kan kopplas till DNA-skada och specifik avdödning av cancerceller. Dessutom visar studierna i möss att behandlingen leder till att tumören förlorar vissa immun- och bindvävsceller som skyddar tumören mot cytostatika.

Kancera har nu beslutat att genomföra en fullt finansierad fas Ib-studie med KAND567 i patienter med äggstockscancer som fått återfall vid behandling med platinumbaserade cytostatika. Avsikten är att en ansökan inlämnas under det fjärde kvartalet i år och att starta studien under första halvåret 2023. Studien kommer ske i samarbete med ledande universitetssjukhus och prövare i Norden. Förutsatt ett positivt studieutfall planerar Kancera att fullfölja utvecklingen av en ny behandling mot äggstockscancer med KAND145. Fördelen med att starta det kliniska programmet mot äggstockscancer med KAND567 och sedan växla över till KAND145 är att bolaget snabbare kan pröva detta nya behandlingskoncept kliniskt eftersom KAND567 redan har den dokumentationen som krävs. Parallellt fortsätter utvecklingen av KAND145 med planen att gå in i klinisk fas Ia under första halvåret 2023. På så sätt kan den vara tillgänglig för fortsatt utveckling mot äggstockscancer direkt vid ett eventuellt positivt utfall av koncepttestet med KAND567. KAND145 har egenskaper som gör den till en mer lämpad produkt för behandling av tumörsjukdomar.

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer, med fokus på att utveckla läkemedelskandidater med precision styr immun- och cancerceller genom det s.k. fraktalkinsystemet. Fraktalkinsystemet är en naturlig del av immunsystemet men återfinns även i avancerad cancer. Kancera studerar sin längst framskridna läkemedelskandidat KAND567 i en pågående fullt finansierad klinisk fas IIa-studie av effekt mot hyperinflammation efter hjärtinfarkt. Rekrytering av patienter förväntas slutföras under 2022. Kancera bedriver dessutom utveckling av läkemedelskandidaten KAND145, vilken främst är avsedd för behandling av cancer. Fullt finansierade fas I-studier av KAND145 planeras starta i H1 2023. Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market.

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Olin
Verkställande direktör, Kancera AB
Tel: 08-501 260 80

Besök gärna bolaget hemsida; www.kancera.com