01:09:38 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-01-25 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-24 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-20 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-12 Ordinarie utdelning LINC 0.00 SEK
2023-05-11 Årsstämma 2023
2023-04-20 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-08 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-20 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-20 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-12 Ordinarie utdelning LINC 0.00 SEK
2022-05-11 Årsstämma 2022
2022-04-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-07 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-02 Kvartalsrapport 2021-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorFinans
IndustriInvesteringar
Linc är ett investmentbolag. Bolaget är specialiserat inom investering, ägande och vidare förvaltning av bolag inom Life Science-industrin. Investeringarna sker främst i små och medelstora produktorienterade life science-bolag inom medicinteknik och läkemedel. Visionen är att vara en aktiv och långsiktig ägare i portföljbolagen. Störst andel av investeringarna sker inom Norden.
2023-04-20 07:00:00

Avkastningen på substansvärdet var 9,6% det första kvartalet 2023.

  • Substansvärdet uppgick till 3 189 mkr (3 228 mkr) per den 31 mars 2023 (55,1 kronor per aktie), en ökning om 280 mkr (-404 mkr) under det första kvartalet.
  • Avkastning på substansvärdet per aktie uppgick till 9,6% (-11,1%) under det första kvartalet.
  • Resultat i kronor per aktie under det första kvartalet uppgick till 4,8 (-7,0).
  • Linc avyttrade innehavet i AdderaCare till MedCap som fullföljde det publika budet på bolaget.
  • Linc investerade 20 mkr i Akiram Therapeutics som därmed blev ett nytt onoterat portföljbolag.
  • Egetis Therapeutics genomförde en riktad nyemission om 210 mkr och Linc investerade ca 7 mkr.
  • Egetis Therapeutics bekräftade att man har pågående diskussioner med vissa externa parter gällande ett potentiellt bud på bolaget.
  • Linc investerade ytterligare 7 mkr i Alder Therapeutics.
  • Calliditas presenterade att primärt effektmått framgångsrikt uppnåtts i NefIgArd Fas 3-studien som utvärderar Nefecon i IgA-nefropati.

Delårsrapporten inklusive substansvärdets fördelning per 31 mars 2023 finns i bifogad PDF.