16:38:16 Europe / Stockholm

Prenumeration

Kalender

2025-01-23 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-24 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-18 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-08 Ordinarie utdelning LINC 0.00 SEK
2024-04-22 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-01-25 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-24 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-20 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-12 Ordinarie utdelning LINC 0.00 SEK
2023-05-11 Årsstämma 2023
2023-04-20 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-08 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-20 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-20 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-12 Ordinarie utdelning LINC 0.00 SEK
2022-05-11 Årsstämma 2022
2022-04-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-07 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-02 Kvartalsrapport 2021-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorFinans
IndustriInvesteringar
Linc är ett investmentbolag. Bolaget är specialiserat inom investering, ägande och vidare förvaltning av bolag inom Life Science-industrin. Investeringarna sker främst i små och medelstora produktorienterade life science-bolag inom medicinteknik och läkemedel. Visionen är att vara en aktiv och långsiktig ägare i portföljbolagen. Störst andel av investeringarna sker inom Norden.
Filter arrow-icon
År arrow-icon
Typ arrow-icon
Språk arrow-icon
2024-05-15 18:30:00 Stämmokommuniké årsstämma 15 maj 2024 pdf download
2024-05-03 07:00:00 Substansvärde 2024 04 30 pdf download
2024-04-22 07:00:00 Delårsrapport Linc AB (publ) 1 januari – 31 mars 2024 pdf download
2024-04-15 07:00:00 Kallelse Årsstämma i Linc AB den 15 maj 2024 pdf download
2024-03-21 07:00:00 Årsredovisningen 2023 offentliggjord pdf download zip download
2024-03-04 07:00:00 Substansvärde 2024 02 29 pdf download
2024-02-02 07:00:00 Substansvärde 2024 01 31 pdf download
2024-01-25 07:00:00 Bokslutskommuniké 2023 Linc AB (publ) pdf download
2023-12-04 07:00:00 Substansvärde 2023 11 30 pdf download
2023-11-02 07:00:00 Substansvärde 2023 10 31 pdf download
2023-10-12 07:00:00 Linc AB:s valberedning inför årsstämma 2024 pdf download
2023-09-04 07:00:00 Substansvärde 2023 08 31 pdf download
2023-08-02 07:00:00 Substansvärde 2023 07 31 pdf download
2023-07-20 07:00:00 Delårsrapport Linc AB (publ) 1 januari – 30 juni 2023 pdf download
2023-06-05 07:00:00 Substansvärde 2023 05 31 pdf download
2023-05-11 19:00:00 Stämmokommuniké årsstämma 11 maj 2023 pdf download
2023-05-03 07:00:00 Substansvärde 2023 04 30 pdf download
2023-04-20 07:00:00 Delårsrapport Linc AB (publ) 1 januari – 31 mars 2023 pdf download
2023-04-11 07:00:00 Kallelse Årsstämma i Linc AB den 11 maj 2023 pdf download
2023-03-23 07:00:00 Årsredovisningen 2022 offentliggjord pdf download zip download
2023-03-02 07:00:00 Substansvärde 2023 02 28 pdf download
2023-02-08 07:00:00 Bokslutskommuniké 2022 Linc AB (publ) pdf download
2023-02-08 07:00:00 Substansvärde 2023 01 31 pdf download
2022-12-05 07:00:00 Substansvärde 2022 11 30 pdf download
2022-11-03 07:00:00 Substansvärde 2022 10 31 pdf download
2022-10-13 07:00:00 Linc AB:s valberedning inför årsstämma 2023 pdf download
2022-09-28 07:00:00 Alder Therapeutics säkrar 20 mkr såddfinansiering pdf download
2022-09-02 07:00:00 Substansvärde 2022 08 31 pdf download
2022-08-03 07:00:00 Substansvärde 2022 07 31 pdf download
2022-07-20 07:00:00 Delårsrapport Linc AB (publ) 1 januari – 30 juni 2022 pdf download
2022-06-07 07:00:00 Substansvärde 2022 05 31 pdf download
2022-05-11 19:00:00 Stämmokommuniké årsstämma 11 maj 2022 pdf download
2022-05-04 07:00:00 Substansvärde 2022 04 30 pdf download
2022-04-20 07:00:00 Delårsrapport Linc AB (publ) 1 januari – 31 mars 2022 pdf download
2022-04-11 06:00:00 Kallelse Årsstämma i Linc AB den 11 maj 2022 pdf download
2022-03-23 07:00:00 Årsredovisningen 2021 offentliggjord pdf download zip download
2022-03-02 08:00:00 Substansvärde 2022 02 28 pdf download
2022-02-07 07:00:00 Substansvärde 2022 01 31 pdf download
2022-02-07 07:00:00 Bokslutskommuniké 2021 Linc AB (publ) pdf download