17:15:34 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-01-23 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-24 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-18 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-08 Ordinarie utdelning LINC 0.00 SEK
2024-04-22 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-01-25 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-24 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-20 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-12 Ordinarie utdelning LINC 0.00 SEK
2023-05-11 Årsstämma 2023
2023-04-20 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-08 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-20 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-20 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-12 Ordinarie utdelning LINC 0.00 SEK
2022-05-11 Årsstämma 2022
2022-04-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-07 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-02 Kvartalsrapport 2021-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorFinans
IndustriInvesteringar
Linc är ett investmentbolag. Bolaget är specialiserat inom investering, ägande och vidare förvaltning av bolag inom Life Science-industrin. Investeringarna sker främst i små och medelstora produktorienterade life science-bolag inom medicinteknik och läkemedel. Visionen är att vara en aktiv och långsiktig ägare i portföljbolagen. Störst andel av investeringarna sker inom Norden.
2024-05-15 18:30:00

Stämman beslutade att välja Bengt Julander, Anders Hansen, Ullrika Dellby samt Marianne Dicander Alexandersson till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bengt Julander valdes till ordförande.
 
Stämman beslutade att arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 463 000 kronor och styrelsens ledamöter med 231 500 kronor för tiden intill utgången av nästa årsstämma. Extra arvode om 46 300 kronor skall utgå till ledamöter av revisionskommittén.
 
Det beslutades att välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor med Patric Kruse som huvudansvarig revisor samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.
 
Resultat- och balansräkning för bolaget samt investmentföretaget fastställdes och styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret januari-december 2023.
 
Det beslutades att ingen utdelning skall genomföras.