08:29:31 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-01-25 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-24 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-20 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-12 Ordinarie utdelning LINC 0.00 SEK
2023-05-11 Årsstämma 2023
2023-04-20 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-08 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-20 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-20 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-12 Ordinarie utdelning LINC 0.00 SEK
2022-05-11 Årsstämma 2022
2022-04-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-07 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-02 Kvartalsrapport 2021-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorFinans
IndustriInvesteringar
Linc är ett investmentbolag. Bolaget är specialiserade inom investering, ägande och vidare förvaltning av bolag inom Life Science-industrin. Investeringarna sker främst i små och medelstora produktorienterade life science-bolag inom medicinteknik och läkemedel. Visionen är att vara en aktiv och långsiktig ägare i portföljbolagen. Störst andel av investeringarna sker inom Norden.
2023-03-02 07:00:00

Lincs substansvärde per den 28 februari 2023 uppgick till 52,6 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till 1,2%.

Substansvärdets fördelning den 28 februari 2023


KapitalandelAktiekurs
(SEK)
Antal AktierVerkligt värde
(mkr)
Kronor per aktie
(SEK)
Arcoma26%10,13 445 13134,60,6
Calliditas Therapeutics10%99,05 962 312590,310,2
Egetis Therapeutics3%5,17 532 02138,40,7
FluoGuide7%99,4819 63081,51,4
InDex Pharmaceuticals13%0,469 920 56728,60,5
Initiator Pharma19%5,810 091 21958,51,0
MedCap20%239,52 965 946710,312,3
Medivir12%8,46 840 17257,51,0
OncoZenge10%5,61 170 6076,60,1
OssDsign5%5,83 839 38722,40,4
Sedana Medical10%23,110 111 030233,44,0
Stille40%114,02 027 585231,14,0
Noterade innehav   2 093,236,1
Akiram Therapeutics16%

20,00,3
Alder Therapeutics14%

10,00,2
Animal Probiotics20%

0,70,0
Cinclus Pharma4%

51,10,9
Epicyt Pharma12%

4,50,1
Gesynta Pharma13%

26,20,5
Linc Ägande100%

0,00,0
Melius Pharma22%

9,90,2
nWise Ägare50%

8,10,1
Oncorena15%

28,90,5
Part production Sweden50%

56,41,0
Sciety7%

3,00,1
Sixera Pharma10%

10,00,2
Swevet Holding (likvidation)27%

1,30,0
Synartro23%

19,60,3
Onoterade innehav   249,84,3


Övriga tillgångar och skulder  
701,012,1


Substansvärde


3 043,952,6