09:35:37 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-01-23 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-24 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-18 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-08 X-dag ordinarie utdelning LINC 0.00 SEK
2024-04-22 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-01-25 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-24 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-20 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-12 X-dag ordinarie utdelning LINC 0.00 SEK
2023-05-11 Årsstämma 2023
2023-04-20 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-08 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-20 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-20 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-12 X-dag ordinarie utdelning LINC 0.00 SEK
2022-05-11 Årsstämma 2022
2022-04-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-07 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-02 Kvartalsrapport 2021-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorFinans
IndustriInvesteringar
Linc är ett investmentbolag. Bolaget är specialiserat inom investering, ägande och vidare förvaltning av bolag inom Life Science-industrin. Investeringarna sker främst i små och medelstora produktorienterade life science-bolag inom medicinteknik och läkemedel. Visionen är att vara en aktiv och långsiktig ägare i portföljbolagen. Störst andel av investeringarna sker inom Norden.
2024-06-04 07:00:00

Lincs substansvärde per den 31 maj 2024 uppgick till 83,7 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till +25,8%.

 KapitalandelAktiekurs
(SEK)
Verkligt värde
(mkr)
Kronor per aktie
(SEK)
Andel 
(%)
Arcoma29%15,558,8 1,01,2%
Calliditas Therapeutics10%208,21 241,4 21,425,6%
C-RAD8%48,7124,6 2,22,6%
Egetis Therapeutics3%8,160,9 1,11,3%
FluoGuide7%47,942,2 0,70,9%
InDex Pharmaceuticals13%0,536,9 0,60,8%
Initiator Pharma18%10,3103,4 1,82,1%
MedCap20%539,01 598,6 27,633,0%
Medivir11%3,241,3 0,70,9%
OncoZenge10%3,54,1 0,10,1%
OssDsign5%9,550,0 0,91,0%
Sedana Medical11%27,0291,5 5,06,0%
Stille23%201,0413,3 7,18,5%
Noterade innehav  4 067,070,283,9%
ACE Health50% 25,0 0,40,5%
Akiram Therapeutics16% 20,0 0,30,4%
Alder Therapeutics21% 17,7 0,30,4%
Animal Probiotics20% 0,7 0,00,0%
Cinclus Pharma4% 51,1 0,91,1%
Epicyt Pharma15% 8,8 0,20,2%
Gesynta Pharma13% 21,0 0,40,4%
Linc Ägande100% 0,1 0,00,0%
Melius Pharma22% 9,9 0,20,2%
nWise Ägare50% 9,2 0,20,2%
Oncorena20% 46,4 0,81,0%
Ninex50% 67,2 1,21,4%
Sciety7% 3,0 0,10,1%
Sixera Pharma10% 10,7 0,20,2%
Synartro26% 8,7 0,20,2%
Zalvac7% 5,0 0,10,1%
Onoterade innehav  304,55,36,3%
      
Övriga tillgångar och skulder  476,48,29,8%
      
Substansvärde  4 847,983,7100,0%