04:02:50 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-03-15 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-17 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-12 Ordinarie utdelning NEPA 0.56 SEK
2023-06-09 Årsstämma 2023
2023-05-16 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Ordinarie utdelning NEPA 1.23 SEK
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-03-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-21 Ordinarie utdelning NEPA 0.00 SEK
2021-05-20 Årsstämma 2021
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-22 Ordinarie utdelning NEPA 0.00 SEK
2020-05-20 Årsstämma 2020
2020-05-20 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-31 Ordinarie utdelning NEPA 0.00 SEK
2019-05-29 Årsstämma 2019
2019-05-21 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-01 Ordinarie utdelning NEPA 0.00 SEK
2018-05-31 Årsstämma 2018
2018-05-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-30 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-01 Ordinarie utdelning NEPA 0.00 SEK
2017-05-31 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-31 Årsstämma 2017
2017-03-31 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-30 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-30 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-31 Kvartalsrapport 2016-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorTjänster
IndustriAllmänna tjänster
Nepa är ett konsultbolag. Bolaget är specialiserade inom onlinebaserad varumärkesuppföljning. Produkterna används av små- och medelstora företagskunder som använder bolagets data för att analysera kundbeteenden som har påverkan på företagets finansiella ställning. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden, med huvudkontoret i Stockholm.
2023-03-17 08:00:00

FJÄRDE KVARTALET, OKTOBER – DECEMBER 2022

 • Nettoomsättningen från fokusområdet Marketing Optimization ökade med 10,9%. Återkommande intäkter ökade med 2,3%, medan ad hoc-intäkter minskade med 12,7%.
 • Koncernens nettoomsättning minskade med 3,1%, eller 5,0% valutajusterat, till 76,3 (78,7) Mkr.
 • Bruttoresultatet minskade 12,5%, eller 14,7% valutajusterat, till 55,2 (63,1) Mkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till -3,8 (10,7) Mkr inklusive omstruktureringskostnader om 4,5 Mkr hänförliga till det globala kostnadsbesparingsprogrammet. Exklusive jämförelsestörande poster uppgick det justerade rörelseresultatet till 0,7 (10,7) Mkr.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -4,9 (10,5) Mkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,62 (1,33) kronor.

HELÅRET, JANUARI – DECEMBER 2022

 • Nettoomsättningen från fokusområdet Marketing Optimization ökade med 18,1%. Återkommande intäkter ökade med 12,5%, medan ad hoc-intäkter minskade med 6,0%.
 • Koncernens nettoomsättning ökade med 5,6%, eller 3,3% valutajusterat, till 312,1 (295,5) Mkr.
 • Bruttoresultatet ökade 2,1%, men minskade 0,7% valutajusterat, till 236,2 (231,3) Mkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till 19,7 (40,0) Mkr inklusive omstruktureringskostnader, omställningskostnader och systemuppgraderingar om 9,7 Mkr. Exklusive jämförelsestörande poster uppgick det justerade rörelseresultatet till 29,4 (40,0) Mkr.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 17,5 (38,6) Mkr.
 • Resultat per aktie uppgick till 2,22 (4,91) kronor.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,56 (1,23) kronor per aktie, motsvarande 25% (25%) av resultatet efter skatt.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

UNDER PERIODEN

 • Nepa initierade två kostnadsbesparingsprogram som beräknas bespara gruppen totalt 31,2 Mkr på årsbasis, gradvis synligt från och med januari 2023.
 • Ferry Wolswinkel tillträdde som Chief Revenue Officer (CRO) den 3:e oktober.

EFTER PERIODEN

 • Sonja Thorngren tillträdde som CFO den 6:e februari 2023.
 • I januari och februari växte Marketing Optimization med ensiffriga procentuella tillväxttal jämfört med samma period 2022, medan nettoomsättningen för koncernen var svagt avtagande.
 • I början på mars 2023 var koncernens finansiella position oförändrad från bokslutsdagen Q4 2022.