23:21:19 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-21 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-27 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-28 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-15 Ordinarie utdelning PRLD 0.00 SEK
2024-05-14 Årsstämma 2024
2024-05-14 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-11-27 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-29 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-12 Ordinarie utdelning PRLD 0.00 SEK
2023-05-11 Årsstämma 2023
2023-05-11 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-21 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-30 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-29 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-08-04 Extra Bolagsstämma 2022
2022-05-23 Ordinarie utdelning PRLD 0.00 SEK
2022-05-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-20 Årsstämma 2022
2022-02-22 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-23 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-31 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-06 Ordinarie utdelning PRLD 0.00 SEK
2021-05-05 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-05 Årsstämma 2021
2021-02-24 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-17 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-21 Ordinarie utdelning PRLD 0.00 SEK
2020-05-20 Årsstämma 2020
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-20 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-28 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-05-10 Ordinarie utdelning PRLD 0.00 SEK
2018-11-20 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-28 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Ordinarie utdelning PRLD 0.00 SEK
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-14 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-23 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-22 Ordinarie utdelning PRLD 0.00 SEK
2017-05-19 Årsstämma 2017
2017-05-19 Kvartalsrapport 2017-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Prolight Diagnostics utvecklar testsystem inom POCT (Point of care testning). Testerna används utanför sjukhuslaboratorium för att möjliggöra snabba bedömningar av patienters hälsa. Bolagets POCT-Plattform är i utveckling med avsikt att mäta flera biomarkörer samtidigt. En viktig del i arbetet är således att korta ner tiden för provresultaten, särskilt viktigt för patienter med hjärtbesvär. Bolaget grundades år 1999 och har sitt huvudkontor i Lund.
2023-06-13 08:00:00

Prolight Diagnostics (“Prolight”) meddelar idag att dess dotterbolag Psyros Diagnostics (“Psyros”) har kunnat visa proof-of-performance på sitt system för att identifiera enskilda molekyler av proteinet troponin i låga nivåer. Dessa resultat banar väg för att tidigt kunna upptäcka och/eller utesluta hjärtinfarkt, vilket kan minska sjukvårdskostnaderna och förbättra livskvaliteten för hundratusentals patienter.

Med hjälp av humana serumprover mättes troponinnivåerna kvantitativt ner till ensiffriga nanogram per liter (ng/L). Dessa koncentrationer är indikativa för det som krävs för att utesluta hjärtinfarkt enligt definitionen i European Cardiology Society's Guidelines on Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction.
 
"Detta är ett genombrott för vår utveckling av ett högkänsligt test för detektering av troponin med hjälp av vår unika egenutvecklade teknik för identifiering av enskilda molekyler. Vårt test, som är utvecklat för patientnära testning (point-of-care-testing), kommer att underlätta att snabbt upptäcka och/eller utesluta hjärtinfarkt vilket leder till stora hälsoekonomiska fördelar", säger Ulf Bladin, vd för Prolight Diagnostics.
 
Patienter med symtom som ger upphov till misstanke om hjärtinfarkt utgör en stor andel av patienterna på akutmottagningen. Studier visar att mindre än 10 procent av dessa patienter i slutändan diagnostiseras med hjärtinfarkt.
 
"Bara i Sverige undersöks cirka 250 000 personer på akutmottagningarna varje år för misstänkt hjärtinfarkt. Varje sådan undersökning kostar samhället tiotusentals kronor. Pengar som till stor del skulle kunna sparas genom ett snabbt, lättillgängligt troponintest i point-of-care-format för att utesluta hjärtinfarkt”, säger Ulf Bladin.