07:59:45 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-21 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-27 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-28 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-27 Årsstämma 2024
2024-05-17 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-15 X-dag ordinarie utdelning PRLD 0.00 SEK
2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-11-27 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-29 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-12 X-dag ordinarie utdelning PRLD 0.00 SEK
2023-05-11 Årsstämma 2023
2023-05-11 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-21 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-30 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-29 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-08-04 Extra Bolagsstämma 2022
2022-05-23 X-dag ordinarie utdelning PRLD 0.00 SEK
2022-05-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-20 Årsstämma 2022
2022-02-22 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-23 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-31 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-06 X-dag ordinarie utdelning PRLD 0.00 SEK
2021-05-05 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-05 Årsstämma 2021
2021-02-24 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-17 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-21 X-dag ordinarie utdelning PRLD 0.00 SEK
2020-05-20 Årsstämma 2020
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-20 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-28 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-05-10 X-dag ordinarie utdelning PRLD 0.00 SEK
2018-11-20 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-28 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 X-dag ordinarie utdelning PRLD 0.00 SEK
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-14 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-23 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-22 X-dag ordinarie utdelning PRLD 0.00 SEK
2017-05-19 Årsstämma 2017
2017-05-19 Kvartalsrapport 2017-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Prolight Diagnostics utvecklar testsystem inom POCT (Point of care testning). Testerna används utanför sjukhuslaboratorium för att möjliggöra snabba bedömningar av patienters hälsa. Bolagets POCT-Plattform är i utveckling med avsikt att mäta flera biomarkörer samtidigt. En viktig del i arbetet är således att korta ner tiden för provresultaten, särskilt viktigt för patienter med hjärtbesvär. Bolaget grundades år 1999 och har sitt huvudkontor i Lund.
2024-05-20 08:00:00

Prolight Diagnostics meddelar idag att bolaget kommer att initiera en studie vid Guy’sand St Thomas’ NHS Foundation Trust och King’s College London för att förvalidera test- och prototypprestanda för POC-systemet Psyros. Studien görs med stöd av det nyligen tilldelade NIHR i4i PDA-bidraget. Inledande data med patientprover kommer att genereras under tredje kvartalet 2024 och resultaten förväntas under fjärde kvartalet 2024.
 
Professor Michael Marber, som också är medlem i Prolights Clinical Advisory Board, kommer att vara huvudansvarig klinisk forskare. De data som genereras från denna studie med patientprover kommer att användas för slutlig optimering av testet och Psyros-plattformen, för att ge hög tillförlitlighet när den kliniska valideringsstudien av det kommersiella POC-systemet påbörjas 2025.
 
"Det prestigefyllda i4i PDA-bidraget gör att vi kan genomföra förvalideringsstudien på det högt respekterade sjukhuset St Thomas’ i London. Därmed kommer vi att vara ännu bättre förberedda för att säkerställa det optimala resultatet av den fullständiga kliniska prestandavalideringsstudien nästa år," säger Ulf Bladin, vd för Prolight Diagnostics.
 
"Stratifiering av patienter med risk för hjärtattack förlitar sig på högkänslig troponintestning. Att ta dessa tester till patientnära analyser möjliggör snabbare beslutsfattande och tidigare säker utskrivning av en stor andel patienter som misstänks ha hjärtattack. Vi ser mycket fram emot att samarbeta i detta projekt," säger Michael Marber, konsultkardiolog vid Guy’s and StThomas’ NHS Foundation Trust och adjungerad professor i kardiologi vid King’s College London.
 
 
Om NIHR
National Institute for Health and Care Research (NIHR) har som mål att förbättra nationens hälsa och välfärd genom forskning. Detta görs genom att:
• Finansiera högkvalitativ, tidig forskning som gynnar NHS, folkhälsan och socialvården;
• Investera i världsledande expertis, faciliteter och en kunnig leveransarbetskraft för att översätta upptäckter till förbättrade behandlingar och tjänster;
• Samarbeta med patienter, användare av tjänster, vårdgivare och samhällen för att förbättra relevansen, kvaliteten och effekten av forskningen;
• Attrahera, utbilda och stödja de bästa forskarna för att tackla komplexa utmaningar inom hälso- och socialvård;
• Samarbeta med andra offentliga finansiärer, välgörenhetsorganisationer och industrin för att forma ett sammanhängande och globalt konkurrenskraftigt forskningssystem;
• Finansiera tillämpad global hälsoforskning och utbildning för att möta behoven hos de fattigaste människorna i låg- och medelinkomstländer.
 
NIHR finansieras av Department of Health and Social Care. Dess arbete i låg- och medelinkomstländer finansieras främst genom brittisk internationell utvecklingsfinansiering från den brittiska regeringen.