12:48:32 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorEnergi & Miljö
IndustriEnergikällor
Soltech Energy Sweden är verksamma inom energisektorn. Bolaget är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer och installerar solenergilösningar för både företag och privatpersoner. Soltech konsoliderar marknaden genom förvärv av bolag inom sol, tak, fasad och elbranschen. Bolaget är verksamt i Sverige och Europa.

Kalender

2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-18 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-13 Ordinarie utdelning SOLT 0.00 SEK
2022-05-12 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-30 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-27 Ordinarie utdelning SOLT 0.00 SEK
2021-05-26 Årsstämma 2021
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-24 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-03 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-25 Ordinarie utdelning SOLT 0.00 SEK
2020-06-24 Årsstämma 2020
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-29 Ordinarie utdelning SOLT 0.00 SEK
2019-05-28 Årsstämma 2019
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-31 Extra Bolagsstämma 2018
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-30 Ordinarie utdelning SOLT 0.00 SEK
2018-05-29 Årsstämma 2018
2018-02-27 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-19 Ordinarie utdelning SOLT 0.00 SEK
2017-05-18 Årsstämma 2017
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-27 Ordinarie utdelning SOLT 0.00 SEK
2016-05-26 Årsstämma 2016
2016-03-10 Bokslutskommuniké 2015
2021-08-26 11:00:00

Soltech Energy Sweden AB (publ) har fattat beslut om att fusionera verksamheterna i tre helägda dotterbolag, för att skapa en större och starkare koncerngemensam kärna av kompetens och resurser inom solenergi. Sammanslagningen består i att MeraSol AB fusioneras in i Swede Energy Power Solutions AB, samt att merparten av verksamheten i Soltech Sales & Support AB går upp i Swede Energy. Bolaget Swede Energy kommer preliminärt att ges det nya namnet Soltech Energy Solutions AB.

Vid sidan om att Soltech Energy Solutions blir en av Sveriges ledande leverantörer av solenergi till företagsmarknaden, så kommer det nya sammanslagna bolaget att väsentligt stärka den koncerngemensamma supportfunktion som erbjuds alla dotterbolag. Övriga bolag i Soltechkoncernen kommer efter sammanslagningen att kunna erhålla än bättre support inom solenergi. Något som kraftigt ökar koncernens möjligheter att möta den snabbt växande efterfrågan på solenergisinstallationer som märks i alla delar av landet där Soltechkoncernen är etablerade.

Beslutet om sammanslagning fattades i början av juli månad, och arbetet med fusion och verksamhetsövergångar pågår för fullt. Ansökan om namnändring är under handläggning hos Bolagsverket. Preliminärt datum för sammanslagningens verkställande är 1a oktober 2021 och Swede Energys vd Christoffer Caesar kommer att fortsätta som vd.

– Att slå ihop verksamheten i tre av våra största helägda solbolag är ett beslut som grundar sig främst i att få ut synergieffekter men även i den övriga koncernens kraftigt växande behov av branschledande expertis och resurser inom solenergi. Vår transformativa förvärvsstrategi har fallit så väl ut vilket innebär att våra tak- fasad- och elbolag nu får mycket förfrågningar om att leverera solenergi över hela landet och då är det viktigt att ha ett starkt nationellt solbolag i koncernen som kan hjälpa till med transformationen, säger Stefan Ölander, vd på Soltech Energy.

– Genom att vi fusionerar verksamheten i koncernens tre största renodlade solbolag, så bygger vi ett riktigt starkt solenergibolag. Det ger oss kraft att fortsätta att ta stora och tekniskt komplexa affärer över hela landet, och samtidigt genom våra systerbolag erbjuda solenergin som en helt integrerad del i koncernens tak- fasad- och elbolags erbjudande till marknaden, säger Christoffer Caesar, vd på nuvarande Swede Energy Power Solutions AB.

– Inom Soltech har vi länge haft ledande kompetens och resurser inom solenergiinstallationer i många delar av landet. Genom att nu samla mycket av denna kapacitet i ett och samma bolag kan vi optimera både externa och interna processer och system, på ett sätt som säkerställer att vi även fortsättningsvis kan vara den drivande innovativa aktören inom svensk solenergi, säger Johan Seeman, vd på MeraSol AB.

– Koncernen har snabbt vuxit till ca 400 medarbetare, av vilka ett 70-tal arbetar i något av de tre bolag som slås ihop. För mina medarbetare innebär detta ett ännu tightare samarbete, snabbare beslutsvägar och mer effektiva arbetsprocesser på daglig basis. Sammanslagningen känns som en spännande och samtidigt helt naturlig konsekvens av att vi växer så snabbt, säger Markus Svensson, vd på Soltech Sales & Support AB.