09:10:06 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorEnergi & Miljö
IndustriEnergikällor
Soltech Energy är verksamma inom energisektorn. Bolaget är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för både företag och privatpersoner. Soltech konsoliderar marknaden genom förvärv av bolag inom sol, tak, fasad och elbranscherna med flera. Soltech har dessutom stor verksamhet i Asien som går ut på att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak.

Kalender

2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-24 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-03 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-25 Ordinarie utdelning SOLT 0.00 SEK
2020-06-24 Årsstämma 2020
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-29 Ordinarie utdelning SOLT 0.00 SEK
2019-05-28 Årsstämma 2019
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-31 Extra Bolagsstämma 2018
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-30 Ordinarie utdelning SOLT 0.00 SEK
2018-05-29 Årsstämma 2018
2018-02-27 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-19 Ordinarie utdelning SOLT 0.00 SEK
2017-05-18 Årsstämma 2017
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-27 Ordinarie utdelning SOLT 0.00 SEK
2016-05-26 Årsstämma 2016
2016-03-10 Bokslutskommuniké 2015
2020-09-16 08:45:00

Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, ASRE, har tecknat en order med Anhui ShunFu Auto parts Technology Co Ltd. Ordern gäller installation av en solenergianläggning på 0,9 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter på cirka 0,75 MSEK, eller cirka 15 MSEK under avtalets 20-åriga löptid. Investeringen i anläggningen, som kommer att ägas av ASRE, uppgår till cirka 5 MSEK och byggstart planeras till fjärde kvartalet 2020.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:

- Det är mycket glädjande att se en stark efterfrågan på gröna energilösningar i Kina, vilket ger ett bra inflöde av nya projekt med god lönsamt till ASAB

Om Verksamheten i Kina
Verksamheten i Kina bedrivs i Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd, ASRE, dess helägda lokala dotterbolag samt i Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. Affärsmodellen består i att finansiera, installera, äga och förvalta solenergiinstallationer på kunders tak i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-årigt avtal köpa den el som anläggningen producerar. Löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kilowattimme (kWh) solel. Målet är att år 2023 inneha en installerad kapacitet på 1 000 megawatt (MW) som är fullt ansluten till elnätet år 2024.

ASRE och Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. är helägda dotterbolag till Advanced Soltech Sweden AB (publ). ASAB ägs till 51 % av Soltech Energy Sweden AB (publ) och till 49 % av Soltechs kinesiska partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc.