03:12:09 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-05-02 Årsstämma 2024
2024-02-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-30 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-29 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-31 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-05 Ordinarie utdelning XBRANE 0.00 SEK
2023-05-04 Årsstämma 2023
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-22 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-06 Ordinarie utdelning XBRANE 0.00 SEK
2022-05-05 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-05 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-13 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-07 Ordinarie utdelning XBRANE 0.00 SEK
2021-05-06 Årsstämma 2021
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-13 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-09-22 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-22 Ordinarie utdelning XBRANE 0.00 SEK
2020-06-18 Årsstämma 2020
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-05-13 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-18 Extra Bolagsstämma 2019
2019-05-17 Ordinarie utdelning XBRANE 0.00 SEK
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-05-14 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-16 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-25 Ordinarie utdelning XBRANE 0.00 SEK
2018-05-14 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-03 Extra Bolagsstämma 2018
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-13 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-19 Ordinarie utdelning XBRANE 0.00 SEK
2017-05-18 Årsstämma 2017
2017-05-18 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-07 Kapitalmarknadsdag 2017
2017-02-27 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-21 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-22 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-27 Ordinarie utdelning XBRANE 0.00 SEK
2016-05-26 Årsstämma 2016
2016-02-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-23 Kvartalsrapport 2015-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Xbrane Biopharma är verksamt inom bioteknik. Bolaget är specialiserat inom forskning och utveckling av läkemedel för behandling av kritiska sjukdomar. Idag är verksamheten inriktad mot forskning inom mikrosfärisk teknologi och inom utvecklingen av proteinmolekyler. Produkterna används vid behandling utav prostatacancer och endometrios, samt vid sällsynta och allvarliga ögonsjukdomar. Bolagets huvudkontor ligger i Solna.
2023-02-17 08:00:00

Xbrane Biopharma ABs (publ.) (”Xbrane”) bokslutskommuniké för 2022 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbsida, www.xbrane.com.

Finansiell översikt fjärde kvartalet 2022

• Nettoomsättning uppgick till 17,3 MSEK (2,8).
• Övriga rörelseintäkter uppgick till 0,5 MSEK (1,7).
• EBITDA uppgick till –50,7 MSEK (–28,2).
• FoU-kostnader uppgick till –59,5 MSEK (–28,9) motsvarande 82 procent1) (79) av totala rörelsekostnader.
• Periodens resultat uppgick till –60,7 MSEK (–32,5).
• Resultat per aktie uppgick till –2,25 SEK (–1,32).
• Likvida medel vid periodens slut uppgick till 194,0 MSEK (295,2).

Finansiell översikt helåret 2022

• Nettoomsättning uppgick till 57,6 MSEK (10,7).
• Övriga rörelseintäkter uppgick till 20,9 MSEK (4,8).
• EBITDA uppgick till –149,6 MSEK (–168,4).
• FoU-kostnader uppgick till –199,6 MSEK (–160,6) motsvarande 82 procent1) (82) av totala rörelsekostnader.
• Periodens resultat uppgick till –172,5 MSEK (–188,4).
• Resultat per aktie uppgick till –6,75 SEK (–7,98).
• Likvida medel vid periodens slut uppgick till 194,0 MSEK (295,2).
• Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för 2022.

Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2022

  • I oktober genomförde Xbrane, med stöd av bemyndigande från årsstämman 5 maj 2022, en riktad nyemission av 2 363 112 nya aktier till en teckningskurs om 72 kronor per aktie. Genom den riktade nyemissionen erhölls en nettolikvid om cirka 170 MSEK före transaktionskostnader.
  • Under november beviljade Europeiska kommissionen marknadsföringstillstånd för Ximluci® (ranibizumab), en biosimilar till referensläkemedlet Lucentis®. Godkännandet följde på det positiva yttrande som bolaget erhöll i september 2022 från europeiska läkemedelsmyndighetens (EMAs) kommitté för läkemedel för humant bruk (CHMP). Marknadsföringstillståndet för Ximluci® innehas av Xbranes’ partner STADA Arzneimittel AG (STADA) och är giltigt i alla 27 EU-medlemsstater, samt i Island, Norge och Liechtenstein.
  • I december rapporterade Xbrane att ansökan till FDA planeras skickas in under första kvartalet 2023.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

  • I januari erhölls marknadsföringstillstånd för Ximluci® i Storbritannien. STADA förbereder lansering av Ximluci® i Storbritannien under 2023


Xbrane Biopharma AB bjuder in till telefonkonferens för investerare, analytiker och media den 17:e februari 2023 kl 10.00 CET. För att deltaga var vänlig följ länkar nedan:

Webcast URL
https://edge.media-server.com/mmc/p/syxw4qq6
 
Conference call dial in details, Participants:
Online Registration:
https://register.vevent.com/register/BI875d79843368447494c388901b23019e