22:20:34 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Xbrane Biopharma är verksamma inom bioteknik. Bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling av läkemedel för behandling av kritiska sjukdomar. Idag är verksamheten inriktad mot forskning inom mikrosfärisk teknologi och inom utvecklingen av proteinmolekyler. Produkterna används vid behandling utav prostatacancer och endometrios samt av diverse sällsynta och allvarliga ögonsjukdomar. Bolagets huvudkontor ligger i Solna.

Kalender

2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-13 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-06 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-13 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-09-22 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-22 Ordinarie utdelning XBRANE 0.00 SEK
2020-06-18 Årsstämma 2020
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-05-13 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-18 Extra Bolagsstämma 2019
2019-05-17 Ordinarie utdelning XBRANE 0.00 SEK
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-05-14 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-16 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-25 Ordinarie utdelning XBRANE 0.00 SEK
2018-05-14 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-03 Extra Bolagsstämma 2018
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-13 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-19 Ordinarie utdelning XBRANE 0.00 SEK
2017-05-18 Årsstämma 2017
2017-05-18 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-07 Kapitalmarknadsdag 2017
2017-02-27 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-21 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-22 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-27 Ordinarie utdelning XBRANE 0.00 SEK
2016-05-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-26 Årsstämma 2016
2016-02-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-23 Kvartalsrapport 2015-Q3
2020-02-26 08:00:00

-Xbrane Biopharma AB (publ) (”Xbrane” eller ”Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: XBRANE) baserar utvecklingen av sina biosimilarer på sin patenterade plattformsteknik som ger högre produktivitet och lägre produktionskostnader jämfört med standardsystem.

-Xbrane utvecklar kontinuerligt sin plattformsteknologi och kommer framöver att utöka IP-portföljen som skyddar den.

-Xbrane har nyligen lämnat in tre patentansökningar som täcker nya nukleinsyrasekvenser som kodar olika signalpeptider som har visat sig ha betydande påverkan på produktiviteten och därmed produktionskostnaden för rekombinanta proteiner.

”Vi är ett innovativt företag som ständigt stärker vår plattformsteknologi med fokus på att ha de lägsta produktionskostnaderna på marknaden för de biosimilarer vi utvecklar. Framöver kommer vi att lägga mer vikt på att bygga en IP-portfölj kring vår plattformsteknologi för att bättre skydda och kapitalisera på vår forskning. De nyligen inlämnade patenten täcker nya uppfinningar som stärker vår plattform”, säger Martin Åmark, VD Xbrane.

Xbranes plattformsteknologi för låg produktionskostnad
Xbrane baserar utvecklingen av sina biosimilarer på en patenterad plattformsteknologi som ger högre produktivitet och därmed lägre produktionskostnad för högkvalitativa rekombinanta proteiner jämfört med standardsystem. Xbrane arbetar aktivt med sitt team på över 10 forskare för att utveckla plattformen och därmed ytterligare stärka sin konkurrensfördel som biosimilarutvecklare.

Xbrane har lämnat in tre patentansökningar för nya uppfinningar som sänker produktionskostnaderna för biosimilarer
Xbrane har nyligen lämnat in tre patentansökningar till det svenska patent- och registreringsverket (PRV). Patentansökningarna avser nya metoder för användning av signalpeptider för att förbättra produktiviteten och därmed sänka produktionskostnaden för rekombinanta proteiner. Rekombinanta proteiner produceras via introduktion av en DNA-sekvens i en levande cell som instruerar cellen att producera proteinet av intresse, ofta en aktiv substans i en läkemedelsprodukt. Signalpeptider får typiskt sett cellen att translokera det rekombinanta proteinet genom och över cellmembranet. Det har visats i de nyligen inlämnade patentansökningarna att vissa nukleinsyrasekvenser av DNA-sekvenserna som kodar signalpeptiderna påverkar produktiviteten positivt, dvs mängden av målproteinet som produceras i en given fermenteringsskala. De nyligen inlämnade patentansökningarna avser specifika nya nukleinsyrasekvenser som kodar olika signalpeptider som har visats ha betydande inverkan på produktiviteten. Ambitionen är att följa upp patentansökningarna med internationella patentansökningar med fokus på kommersiellt viktiga jurisdiktioner som USA, Europa, Japan och Kina. De nyligen inlämnade patentansökningarna ägs gemensamt, till lika delar, av Xbrane och CloneOpt, en spin-out från Stockholms universitet. Patentansökningarna är en del av flera planerade patentansökningar som den nyetablerade IP-avdelningen på Xbrane kommer att inlämna, för Xbranes räkning eller tillsammans med andra företag, för att bygga en bredare IP-portfölj kring Xbranes plattformsteknologi.