18:16:21 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Xbrane Biopharma är verksamma inom bioteknik. Bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling av läkemedel för behandling av kritiska sjukdomar. Idag är verksamheten inriktad mot forskning inom mikrosfärisk teknologi och inom utvecklingen av proteinmolekyler. Produkterna används vid behandling utav prostatacancer och endometrios, samt vid sällsynta och allvarliga ögonsjukdomar. Bolagets huvudkontor ligger i Solna.

Kalender

2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-22 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-06 Ordinarie utdelning XBRANE 0.00 SEK
2022-05-05 Årsstämma 2022
2022-05-05 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-13 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-07 Ordinarie utdelning XBRANE 0.00 SEK
2021-05-06 Årsstämma 2021
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-13 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-09-22 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-22 Ordinarie utdelning XBRANE 0.00 SEK
2020-06-18 Årsstämma 2020
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-05-13 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-18 Extra Bolagsstämma 2019
2019-05-17 Ordinarie utdelning XBRANE 0.00 SEK
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-05-14 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-16 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-25 Ordinarie utdelning XBRANE 0.00 SEK
2018-05-14 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-03 Extra Bolagsstämma 2018
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-13 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-19 Ordinarie utdelning XBRANE 0.00 SEK
2017-05-18 Årsstämma 2017
2017-05-18 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-07 Kapitalmarknadsdag 2017
2017-02-27 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-21 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-22 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-27 Ordinarie utdelning XBRANE 0.00 SEK
2016-05-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-26 Årsstämma 2016
2016-02-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-23 Kvartalsrapport 2015-Q3
2021-10-29 08:00:00

Ansökan om marknadsgodkännande för Xlucane™ i Europa startskottet för kommande lansering

Xbrane Biopharma ABs (publ.) (”Xbrane”) delårsrapport för januari - september, 2021 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbsida, www.xbrane.com.

Finansiell översikt tredje kvartalet 2021

 • Nettoomsättning uppgick till 0,0 MSEK (0,0).
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 3,5 MSEK (4,9).
 • EBITDA uppgick till -39,5 MSEK (-54,2).
 • FoU-kostnader uppgick till -36,5 MSEK (-50,5) vilket motsvarar 79 procent (84) av totala rörelsekostnader.
 • Periodens resultat uppgick till -45,5 MSEK (-57,7).
 • Resultat per aktie -1,83 SEK (-2,99).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 383,4 MSEK (123,8).

Finansiell översikt första nio månaderna 2021

 • Nettoomsättning uppgick till 0,0 MSEK (0,0).
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 11,1 MSEK (14,4).
 • EBITDA uppgick till -140,1 MSEK (-151,5).
 • FoU-kostnader uppgick till -131,7 MSEK (-139,7) vilket motsvarar 83 procent (83) av totala rörelsekostnader.
 • Periodens resultat uppgick till -155,9 MSEK (-163,0).
 • Resultat per aktie -6,75 SEK (-9,49).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 383,4 MSEK (123,8).

Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2021

 • Bolagets samarbetspartner STADA lämnade i september in ansökan om marknadsgodkännande av Xlucane™ till Europeiska Läkemedelsmyndigheten (EMA), vilken senare validerades av myndigheten.
 • Under juli registrerades den riktade nyemissionen om 380 miljoner kronor, före beräknade transaktionskostnader, som Xbrane tillkännagav och genomförde i slutet av juni. Efter emissionen uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 25 039 906. Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till cirka 5 613 598 kronor
 • Xbrane Biopharma blev officiellt certifierade som ett Great Place to Work® av institutet Great Place to Work®.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • I oktober ingick bolaget ett samarbetsavtal med AGC Biologics, som är gällande från 30 september 2021, för uppskalning av den etablerade tillverkningsprocessen för Xcimzane™ och tillverka flertalet uppskalningsbatcher i kommersiell skala för kommande fas 1 och fas 3 studier och även jämförande kvalitetsstudier (CAA) för att påvisa biosimilaritet, vilket krävs för ansökan om marknadsgodkännande.
 • Under oktober beviljades Xbrane sex nya patent av Patent- och registreringsverket (PRV).
 • Under oktober fastställdes och presenterades Valberedningen för årsstämman 2022.


Xbrane Biopharma AB bjuder in till telefonkonferens för investerare, analytiker och media den 29 oktober, 2021 kl 10:00 CET.
Se nedan länk och telefonnummer till presentationen:

Länk: https://edge.media-server.com/mmc/p/xp3g5i77

Verifieringskod: 1692076

Standard international: +44 (0) 2071 928 338
UK (Lokalt): +44 (0) 844 481 97 52
UK (Avgiftsfritt): +44 (0) 800 279 66 19
Sweden (Lokalt): +46 (0) 856 618 467
Sweden (Avgiftsfritt): +46 (0) 20 012 51 60
US (Lokalt): +1 646 741 31 67
US (Avgiftsfritt): +1 877 870 91 35