06:05:49 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-10-24 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-28 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-16 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-03 X-dag ordinarie utdelning XBRANE 0.00 SEK
2024-05-02 Årsstämma 2024
2024-02-26 Bokslutskommuniké 2023
2024-02-22 Extra Bolagsstämma 2024
2023-11-30 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-29 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-31 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-05 X-dag ordinarie utdelning XBRANE 0.00 SEK
2023-05-04 Årsstämma 2023
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-22 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-06 X-dag ordinarie utdelning XBRANE 0.00 SEK
2022-05-05 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-05 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-13 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-07 X-dag ordinarie utdelning XBRANE 0.00 SEK
2021-05-06 Årsstämma 2021
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-13 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-09-22 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-22 X-dag ordinarie utdelning XBRANE 0.00 SEK
2020-06-18 Årsstämma 2020
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-05-13 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-18 Extra Bolagsstämma 2019
2019-05-17 X-dag ordinarie utdelning XBRANE 0.00 SEK
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-05-14 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-16 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-25 X-dag ordinarie utdelning XBRANE 0.00 SEK
2018-05-14 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-03 Extra Bolagsstämma 2018
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-13 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-19 X-dag ordinarie utdelning XBRANE 0.00 SEK
2017-05-18 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-18 Årsstämma 2017
2017-03-07 Kapitalmarknadsdag 2017
2017-02-27 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-21 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-22 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-27 X-dag ordinarie utdelning XBRANE 0.00 SEK
2016-05-26 Årsstämma 2016
2016-02-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-23 Kvartalsrapport 2015-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Xbrane Biopharma är verksamt inom bioteknik. Bolaget är specialiserat inom forskning och utveckling av läkemedel för behandling av kritiska sjukdomar. Idag är verksamheten inriktad mot forskning inom mikrosfärisk teknologi och inom utvecklingen av proteinmolekyler. Produkterna används vid behandling utav prostatacancer och endometrios, samt vid sällsynta och allvarliga ögonsjukdomar. Bolagets huvudkontor ligger i Solna.
2024-05-22 13:00:00

Xbrane Biopharma AB (publ) ("Xbrane" eller "Bolaget") (Nasdaq Stockholm: XBRANE) meddelar att bolaget nått nya produktionsframgångar för Xdivane™, bolagets biosimilarkandidat på nivolumab. Tillverkningen för Xdivane™ sker nu i den skala som krävs för kommersialisering och därmed också i den skala som krävs för produktion av material för kliniska studier.

”Vi har framgångsrikt skalat upp produktionsprocessen för Xdivane™, till den skala som krävs för att kommersialisera produkten samt initiera kliniska studier.”, säger Siavash Bashiri, COO och chef för biosimilarer, Xbrane.

Xdivane™ är en biosimilarkandidat på Opdivo® (nivolumab), en immunonkologisk PD-1-hämmare som används i behandling mot olika sorters cancer. Utvecklingsprogrammet för Xdivane™ ligger väl i fas för godkännande och lansering vid tidpunkt för utgången av det amerikanska patentet under 2029. Kliniskt material kommer att produceras i år och initiering av kliniska prövningar kan ske under första halvåret 2025.

”Vi har visat att vi kan skala upp till en industriell skala för vår patenterade plattformsteknologi inom antikroppar tillverkade i mammalieceller med vilken vi får lägre produktionskostnad än med alternativa system.”, säger Siavash Bashiri.

Xbrane har arbetat aktivt med utveckling av Xdivane™ de senaste tre åren och kommer mot slutet av 2024 ha investerat mer än 250 miljoner SEK i utvecklingen av biosimilarkandidaten. Xbrane driver en aktiv ut-licensieringsprocess för Xdivane™ med ambition att sluta ett partnerskap under tredje kvartalet 2024. Xdivane™ bedöms vara en av fåtal biosimilarkandidater på nivolumab under utveckling för Europa och USA som förväntas att erbjudas för ut-licensiering till kommersialiseringspartners.

Marknaden för PD-1 / PD-L1 Hämmare uppskattades omsätta omkring USD 45 miljarder i 2023 och förväntas passera USD 100 miljarder i 2028*. Opdivo® förväntas nå en försäljning på 14 miljarder USD vid patentutgång**. Läkemedelskostnaden per år och patient vid behandling överstiger 1 miljon kronor. Ambitionen med Xdivane™ är att reducera den kostnaden och möjliggöra behandling för fler samt realisera betydande besparingar för sjukvårdssystemen.

*)Mordor Intelligence
**)Evaluate Pharma