01:19:46 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Xbrane Biopharma är verksamma inom bioteknik. Bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling av läkemedel för behandling av kritiska sjukdomar. Idag är verksamheten inriktad mot forskning inom mikrosfärisk teknologi och inom utvecklingen av proteinmolekyler. Produkterna används vid behandling utav prostatacancer och endometrios, samt vid sällsynta och allvarliga ögonsjukdomar. Bolagets huvudkontor ligger i Solna.

Kalender

2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-22 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-06 Ordinarie utdelning XBRANE 0.00 SEK
2022-05-05 Årsstämma 2022
2022-05-05 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-13 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-07 Ordinarie utdelning XBRANE 0.00 SEK
2021-05-06 Årsstämma 2021
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-13 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-09-22 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-22 Ordinarie utdelning XBRANE 0.00 SEK
2020-06-18 Årsstämma 2020
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-05-13 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-18 Extra Bolagsstämma 2019
2019-05-17 Ordinarie utdelning XBRANE 0.00 SEK
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-05-14 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-16 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-25 Ordinarie utdelning XBRANE 0.00 SEK
2018-05-14 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-03 Extra Bolagsstämma 2018
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-13 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-19 Ordinarie utdelning XBRANE 0.00 SEK
2017-05-18 Årsstämma 2017
2017-05-18 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-07 Kapitalmarknadsdag 2017
2017-02-27 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-21 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-22 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-27 Ordinarie utdelning XBRANE 0.00 SEK
2016-05-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-26 Årsstämma 2016
2016-02-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-23 Kvartalsrapport 2015-Q3
2021-10-27 16:50:00

Xbrane Biopharma AB (publ) (”Xbrane” eller ”Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: XBRANE) har beviljats fyra nya patent av Patent- och registreringsverket (PRV). Patenten kom som en följd av utvecklingen av XdivaneTM (biosimilarkandidat på Opdivo®) och utgör grunden för en breddning av teknologiplattformen för tillverkning av antikroppar med hög produktivitet och därmed låg produktionskostnad i mammalieceller. Då majoriteten av biologiska läkemedel på marknaden idag tillverkas i mammalieceller är denna breddning kritisk för Xbranes framtida portfölj av biosimilarer.

Rekombinanta proteiner produceras via introduktion av en DNA-sekvens i en levande cell som instruerar cellen att producera proteinet av intresse. Signalpeptider får typiskt sett cellen att translokera det rekombinanta proteinet genom och över cellmembranet. Det har visats i patenten att vissa nukleinsyrasekvenser av DNA-sekvenserna som kodar signalpeptiderna påverkar produktionsutbytet positivt, dvs mängden av målproteinet som produceras i en given fermenteringsskala. Patenten avser specifika sådana nya nukleinsyrasekvenser vilka kallas för TIS (Translation Initiation Sites) och som har visats ha betydande inverkan på produktionsutbytet. Meddelandet av patenten har publicerats i senaste upplagan av Svensk Patenttidning: https://www.prv.se/sv/patent/webbpublikationer/svensk-patenttidning/

En internationell patentansökan som åberopar prioritet från patenten inlämnades tidigare i år och nämnda kommer att följas upp i kommersiellt viktiga marknader.

Med dessa beviljade patent samt ett patent som kommer att beviljas i november har Xbrane erhållit totalt sju godkända patent under 2021.

Vi är väldigt stolta över dessa beviljade patent. XdivaneTM är vår första biosimilarkandidat tillverkad i mammalieceller och dessa patent bekräftar att vad vi gjort med den produkten är innovativt och leder till en signifikant fördel gällande produktivitet och produktionskostnad. Xbranes ambition är att ha den lägsta produktionskostnaden på marknaden för respektive referensprodukt och vi bedömer det som att teknologin som dessa patent skyddar medverkar till det”, säger Martin Åmark, VD Xbrane.