06:35:44 Europe / Stockholm

Beskrivning

LandFinland
ListaMid Cap Helsinki
SektorHandel & varor
IndustriDagligvaror
HKScan är en finsk livsmedelskoncern. Under koncernen går ett flertal dotterbolag med affärsverksamheten att sälja, marknadsföra och producera köttprodukter av gris, nöt och fågel. En stor del av verksamheten är verksam inom hela värdekedjan, från slakt, styckning till förädling. HKScan innehar störst verksamhet inom den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Turku.

Kalender

2020-11-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-16 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-15 Årsstämma 2019
2020-02-06 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-06 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-18 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-29 Extra Bolagsstämma 2019
2019-05-08 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-12 Ordinarie utdelning HKSAV 0.00 EUR
2019-04-11 Årsstämma 2018
2019-02-06 Bokslutskommuniké 2018
2019-01-30 Extra Bolagsstämma 2019
2018-11-07 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-19 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-03 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-13 Ordinarie utdelning HKSAV 0.09 EUR
2018-04-12 Årsstämma 2017
2018-02-07 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-08 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-19 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-03 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-07 Ordinarie utdelning HKSAV 0.16 EUR
2017-04-06 Årsstämma 2016
2017-02-08 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-02 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-19 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-04 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-14 Ordinarie utdelning HKSAV 0.14 EUR
2016-04-13 Årsstämma 2015
2016-02-10 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-04 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-05 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-06 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-15 Ordinarie utdelning HKSAV 0.10 EUR
2015-04-15 Bonusutdelning HKSAV 0.39 EUR
2015-04-14 Årsstämma 2014
2015-02-11 Bokslutskommuniké 2014
2014-04-11 Ordinarie utdelning
2013-04-25 Ordinarie utdelning
2012-04-26 Ordinarie utdelning
2011-04-28 Ordinarie utdelning
2010-04-26 Ordinarie utdelning
2009-04-24 Ordinarie utdelning
2008-04-23 Ordinarie utdelning
2007-04-23 Ordinarie utdelning
2006-04-24 Ordinarie utdelning
2005-04-13 Ordinarie utdelning
2004-04-23 Ordinarie utdelning
2003-04-10 Ordinarie utdelning
2002-04-16 Ordinarie utdelning
2001-04-20 Ordinarie utdelning HKSAV 0.07 EUR
2000-04-28 Ordinarie utdelning HKSAV 0.07 EUR
1999-04-23 Ordinarie utdelning HKSAV 0.05 EUR
1998-05-06 Ordinarie utdelning
X
Filter arrow-icon
År arrow-icon
Typ arrow-icon
Språk arrow-icon
2019-10-15 17:30:00 HKScan Oyj: HKScan Corporation: SHARE REPURCHASE 15.10.2019 pdf download
2019-10-15 17:30:00 HKScan Oyj:OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 15.10.2019 pdf download
2019-10-14 17:30:00 HKScan Oyj: HKScan Corporation: SHARE REPURCHASE 14.10.2019 pdf download
2019-10-14 17:30:00 HKScan Oyj:OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA14.10.2019 pdf download
2019-10-08 17:30:00 HKScan Oyj: HKScan Corporation: SHARE REPURCHASE 8.10.2019 pdf download
2019-10-08 17:30:00 HKScan Oyj:OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 8.10.2019 pdf download
2019-10-04 17:31:42 HKScan Oyj:OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 4.10.2019 pdf download
2019-10-02 17:30:00 HKScan Oyj: HKScan Corporation: SHARE REPURCHASE 2.10.2019 pdf download
2019-10-02 17:30:00 HKScan Oyj:OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 2.10.2019 pdf download
2019-10-01 17:30:00 HKScan Oyj: HKScan Corporation: SHARE REPURCHASE 1.10.2019 pdf download
2019-10-01 17:30:00 HKScan Oyj:OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 1.10.2019 pdf download
2019-09-25 07:35:00 HKScan Oyj: HKScan's financial reporting 2020
2019-09-25 07:35:00 HKScan Oyj: HKScanin taloudellinen tiedottaminen vuonna 2020
2019-09-03 10:15:00 HKScan Oyj - Managers' Transactions
2019-09-03 10:15:00 HKScan Oyj - Johdon liiketoimet
2019-09-02 11:00:00 HKScan Oyj: Appointment in HKScan Group Management Team
2019-09-02 11:00:00 HKScan Oyj: Nimitys HKScan-konsernin johtoryhmässä
2019-07-25 14:30:00 HKScan Oyj - Johdon liiketoimet
2019-07-25 14:30:00 HKScan Oyj - Managers' Transactions
2019-07-25 14:30:00 HKScan Oyj - Managers' Transactions
2019-07-25 14:30:00 HKScan Oyj - Managers' Transactions
2019-07-25 14:30:00 HKScan Oyj - Johdon liiketoimet
2019-07-25 14:30:00 HKScan Oyj - Johdon liiketoimet
2019-07-22 10:00:00 HKScan Oyj - Johdon liiketoimet
2019-07-22 10:00:00 HKScan Oyj - Managers' Transactions
2019-07-22 10:00:00 HKScan Oyj - Johdon liiketoimet
2019-07-22 10:00:00 HKScan Oyj - Johdon liiketoimet
2019-07-22 10:00:00 HKScan Oyj - Johdon liiketoimet
2019-07-22 10:00:00 HKScan Oyj - Managers' Transactions
2019-07-22 10:00:00 HKScan Oyj - Johdon liiketoimet
2019-07-22 10:00:00 HKScan Oyj - Managers' Transactions