16:24:16 Europe / Stockholm

Prenumeration

Kalender

2024-11-13 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-15 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-15 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-04-26 Ordinarie utdelning YIELD 0.00 SEK
2024-04-25 Årsstämma 2024
2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-14 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-15 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-16 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-26 Ordinarie utdelning YIELD 0.00 SEK
2023-04-25 Årsstämma 2023
2023-02-22 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-16 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-22 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-17 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-27 Ordinarie utdelning YIELD 0.00 SEK
2022-04-26 Årsstämma 2022
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2022-02-18 Extra Bolagsstämma 2022
2021-11-18 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-17 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-27 Ordinarie utdelning YIELD 0.00 SEK
2021-04-26 Årsstämma 2021
2021-04-08 Bokslutskommuniké 2020

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorFinans
IndustriÖvriga finansiella tjänster
SaveLend Group är ett fintechbolag verksamt inom kreditmarknaden. Bolagets produkter och tjänster vänder sig till privata och institutionella investerare som söker direktinvesteringar i krediter. Investeringsplattformen gör det möjligt för olika typer av investerare att få exponering mot olika former av krediter såsom företags- och konsumentkrediter samt fakturaköp. Bolaget är verksamt i Europa. SaveLend Group grundades år 2014 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
Filter arrow-icon
År arrow-icon
Typ arrow-icon
Språk arrow-icon
2024-05-15 19:43:00 Interim Report Q1 2024 for SaveLend Group AB pdf download
2024-05-15 19:43:00 Kvartalsrapport Q1 2024 för SaveLend Group AB pdf download
2024-05-07 09:00:00 Månadsstatistik för SaveLends sparstrategier i april pdf download
2024-04-25 11:55:00 Kommuniké från årsstämma i SaveLend Group AB pdf download
2024-04-08 09:00:00 Månadsstatistik för SaveLends sparstrategier i mars pdf download
2024-04-04 17:30:00 SaveLend Group publishes Annual Report for 2023 pdf download
2024-04-04 17:30:00 SaveLend Group publicerar årsredovisning för 2023 pdf download
2024-03-26 09:00:00 Kallelse till årsstämma i SaveLend Group AB (publ) pdf download
2024-03-06 09:00:00 Månadsstatistik för SaveLends sparstrategier i februari pdf download
2024-02-26 09:00:00 NordIX AG Increases their engagement with SaveLend pdf download
2024-02-26 09:00:00 NordIX AG utökar sitt engagemang hos SaveLend pdf download
2024-02-21 18:18:00 Year-end report 2023 for SaveLend Group AB pdf download
2024-02-21 18:18:00 Bokslutskommuniké 2023 för SaveLend Group AB pdf download
2024-02-06 09:00:00 Månadsstatistik för SaveLends sparstrategier i januari pdf download
2024-01-05 15:00:00 Månadsstatistik för SaveLends sparstrategier i december pdf download
2023-12-13 08:30:00 SaveLend Group AB utser Jenny Gabrielsson till ny CFO pdf download
2023-12-13 08:30:00 SaveLend Group AB appoints Jenny Gabrielsson as new CFO pdf download
2023-12-06 09:00:00 Månadsstatistik för SaveLends sparstrategier i november pdf download
2023-12-01 09:00:00 Valberedningen inför årsstämman 2024 pdf download
2023-11-03 12:05:00 Monthly statistics for SaveLend's saving strategies pdf download
2023-11-03 12:05:00 Månadsstatistik för SaveLends sparstrategier pdf download
2023-10-20 08:30:00 SaveLend Group strengthens the management team pdf download img download img download
2023-10-20 08:30:00 SaveLend Group stärker ledningsgruppen pdf download img download img download