04:44:04 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaNGM
SektorInformationsteknik
IndustriElektronisk utrustning
Guideline Geo är verksamma inom området geofysik. Bolaget arbetar med utveckling, tillverkning och försäljning av lösningar inom fyra globala segment: Kartläggning av vattenförekomster, övervakning och kartläggning av miljöföroreningar, undersökning inför uppförande av byggnation och underhåll av infrastruktur samt undersökning och kartläggning vid gruvdrift och mineralutvinning. I koncernen ingår varumärkena MALÅ och ABEM med teknisk specialistkompetens. Bolagets försäljning sker på en global marknad.

Kalender

2020-11-13 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-15 Ordinarie utdelning GGEO 0.00 SEK
2020-05-14 Årsstämma 2019
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-12 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-07 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-28 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-16 Ordinarie utdelning GGEO 0.00 SEK
2019-05-08 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-13 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-29 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 Ordinarie utdelning GGEO 0.00 SEK
2018-05-23 Årsstämma 2017
2018-05-04 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-09 Extra Bolagsstämma 2018
2018-02-07 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-10 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-29 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-20 Årsstämma 2016
2017-05-11 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-17 Extra Bolagsstämma 2017
2017-02-07 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-11 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-23 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-02 Ordinarie utdelning GGEO 0.30 SEK
2016-05-30 Ordinarie utdelning GGEO 0.00 SEK
2016-05-27 Årsstämma 2015
2016-05-03 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-09 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-06 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-25 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-03 Ordinarie utdelning GGEO 0.30 SEK
2015-05-27 Årsstämma 2014
2015-05-05 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-06 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-05 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-11-04 Extra Bolagsstämma 2014
2014-08-26 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-03 Ordinarie utdelning GGEO 0.30 SEK
2014-05-27 Årsstämma 2013
2014-05-08 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-07 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-22 Split GGEO 10:1
2013-11-18 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-23 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-30 Ordinarie utdelning GGEO 0.00 SEK
2013-05-29 Årsstämma 2012
2013-05-20 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-18 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-19 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-20 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-30 Ordinarie utdelning GGEO 0.00 SEK
2012-05-29 Årsstämma 2011
2012-05-21 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-20 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-21 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-22 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-06-01 Ordinarie utdelning GGEO 0.00 SEK
2011-05-31 Årsstämma 2010
2011-05-23 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-21 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-22 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-23 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-06-03 Ordinarie utdelning GGEO 0.00 SEK
2010-06-02 Årsstämma 2009
2010-05-24 Kvartalsrapport 2010-Q1
2009-11-30 Kvartalsrapport 2009-Q3
2020-07-31 14:00:00

Guideline Geo AB (publ) ("Guideline Geo" eller "Bolaget") erhöll den 24 juli 2020 ett villkorat godkännande för upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North").  Bolaget har av denna anledning publicerat en bolagsbeskrivning på sin hemsida i enlighet med Nasdaq First North Growth Markets noteringskrav.

Bolagsbeskrivningen återfinns på Bolagets hemsida https://www.guidelinegeo.com/wp-content/uploads/2020/07/Guideline-Geo-Bolagsbeskrivning-2020.pdf

Bolagsbeskrivningen utgör inte ett prospekt, har inte godkänts av Finansinspektionen och innehåller inget erbjudande om teckning av Bolagets aktier eller andra finansiella instrument i Sverige eller i någon annan jurisdiktion. Bolagsbeskrivningen innefattar bland annat, men är inte begränsat till, information om bolagets verksamhet, marknad, finansiella ställning, risker och information om styrelse, ledning samt bolagsstyrning.

För ytterligare information kontakta:

Mikael Nolborg, VD, Guideline Geo AB (publ), tel. +46 70 836 99 00

Rikard Olofsson, Ekonomichef, Guideline Geo AB (publ), tel. +46 73 093 16 76

www.guidelinegeo.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 juli 2020 klockan 14:00 CEST.