20:04:22 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorRåvaror
IndustriGruvdrift & metaller
Igrene är verksamma inom olje- och gassektorn. Bolaget är ett prospekteringsbolag med störst fokus på utvinning av gas och olja. Störst verksamhet återfinns inom norra Sverige och bolaget är verksamma inom hela prospekteringskedjan, från inspektion, markprover, kärnborrning, provtagning, till fullskaliga tester. Arbetet utförs med flertalet samarbetspartners inom affärsområdet. Bolagets huvudkontor ligger i Mora.

Kalender

2022-10-25 Bokslutskommuniké 2022
2022-07-19 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-04-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-01-25 Ordinarie utdelning ABI 0.00 SEK
2022-01-24 Årsstämma 2022
2022-01-21 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-10-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-07-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-01-26 Ordinarie utdelning ABI 0.00 SEK
2021-01-25 Årsstämma 2021
2021-01-22 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-10-20 Bokslutskommuniké 2020
2020-07-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-04-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-01-28 Ordinarie utdelning ABI 0.00 SEK
2020-01-27 Årsstämma 2020
2020-01-24 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-10-24 Extra Bolagsstämma 2019
2019-10-22 Bokslutskommuniké 2019
2019-07-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-04-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-01-29 Ordinarie utdelning ABI 0.00 SEK
2019-01-28 Årsstämma 2019
2019-01-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-10-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-07-20 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-04-20 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-01-23 Ordinarie utdelning ABI 0.00 SEK
2018-01-22 Årsstämma 2018
2018-01-19 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-10-20 Bokslutskommuniké 2017
2017-07-21 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-04-21 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-01-24 Ordinarie utdelning ABI 0.00 SEK
2017-01-23 Årsstämma 2017
2017-01-20 Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-10-21 Bokslutskommuniké 2016
2016-07-22 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-06-13 Extra Bolagsstämma 2017
2016-04-22 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-01-22 Ordinarie utdelning ABI 0.00 SEK
2016-01-21 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-01-21 Årsstämma 2016
2015-11-30 Extra Bolagsstämma 2016
2015-10-23 Bokslutskommuniké 2015
2015-07-24 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-04-24 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-01-26 Ordinarie utdelning ABI 0.00 SEK
2015-01-23 Årsstämma 2015
2015-01-23 Kvartalsrapport 2015-Q1
2014-10-24 Bokslutskommuniké 2014
2022-06-23 12:20:10

Miljöprövningsdelegationen MPD vid Länsstyrelsen Dalarna avslog i oktober 2021 Igrenes ansökan om miljöprövning enligt Miljöbalken av rätten att gå i produktion av naturgas inom det så kallade Morafältet inom Siljansringen. Beslutet överklagades till Mark- och miljödomstolen, vilken nu meddelar att man avslår överklagandet.

I likhet med MPD godkänner Mark- och miljödomstolen Igrenes miljökonsekvensbeskrivning men inte rätten att producera naturgas. Det är uppenbart att domstolens majoritet (ingen enighet) bedömer användningen av naturgasen snarare än utvinningen av densamma.

-Det är svårt att inte uppfatta domen som politisk, säger Igrenes vd Mats Budh.

Igrene överväger vilka åtgärder som bolaget nu kommer att vidta.

För ytterligare information kontakta:

Mats Budh, vd

mats.budh@igrene.se

+4670 650 62 26

Om Igrene

AB Igrene vill tillvarata naturgasen i Siljansringen och utveckla klimatneutral vätgasproduktion. Bolaget har tillgång till patenterad teknik för konvertering av naturgas till vätgas redan nere i borrhålen och låta koldioxiden stanna kvar i berggrunden. Denna metod för produktion av vätgas skapar inga miljöavtryck.

Igrene är noterat på Spotlight Stock Market sedan 2014 och har cirka 3 000 aktieägare.

Se www.igrene.se