18:54:09 Europe / Stockholm

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorRåvaror
IndustriGruvdrift & metaller
Igrene är verksamma inom olje- och gassektorn. Bolaget är ett prospekteringsbolag med störst fokus på utvinning av gas och olja. Störst verksamhet återfinns inom norra Sverige och bolaget är verksamma inom hela prospekteringskedjan, från inspektion, markprover, kärnborrning, provtagning, till fullskaliga tester. Arbetet utförs med flertalet samarbetspartners inom affärsområdet. Bolagets huvudkontor ligger i Mora.

Kalender

2022-10-25 Bokslutskommuniké 2022
2022-07-19 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-04-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-01-25 Ordinarie utdelning ABI 0.00 SEK
2022-01-24 Årsstämma 2022
2022-01-21 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-10-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-07-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-01-26 Ordinarie utdelning ABI 0.00 SEK
2021-01-25 Årsstämma 2021
2021-01-22 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-10-20 Bokslutskommuniké 2020
2020-07-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-04-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-01-28 Ordinarie utdelning ABI 0.00 SEK
2020-01-27 Årsstämma 2020
2020-01-24 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-10-24 Extra Bolagsstämma 2019
2019-10-22 Bokslutskommuniké 2019
2019-07-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-04-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-01-29 Ordinarie utdelning ABI 0.00 SEK
2019-01-28 Årsstämma 2019
2019-01-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-10-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-07-20 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-04-20 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-01-23 Ordinarie utdelning ABI 0.00 SEK
2018-01-22 Årsstämma 2018
2018-01-19 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-10-20 Bokslutskommuniké 2017
2017-07-21 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-04-21 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-01-24 Ordinarie utdelning ABI 0.00 SEK
2017-01-23 Årsstämma 2017
2017-01-20 Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-10-21 Bokslutskommuniké 2016
2016-07-22 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-06-13 Extra Bolagsstämma 2017
2016-04-22 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-01-22 Ordinarie utdelning ABI 0.00 SEK
2016-01-21 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-01-21 Årsstämma 2016
2015-11-30 Extra Bolagsstämma 2016
2015-10-23 Bokslutskommuniké 2015
2015-07-24 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-04-24 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-01-26 Ordinarie utdelning ABI 0.00 SEK
2015-01-23 Årsstämma 2015
2015-01-23 Kvartalsrapport 2015-Q1
2014-10-24 Bokslutskommuniké 2014
Filter arrow-icon
År arrow-icon
Typ arrow-icon
Språk arrow-icon
2022-06-23 12:20:10 Mark- och miljödomstolen avslår Igrenes överklagande pdf download
2022-06-01 14:13:08 Igrene: Regeringen stoppar utvinning av naturgas i Sverige pdf download
2022-04-06 10:46:05 Bergsstaten avvisar Igrenes begäran om tillrättaläggande pdf download
2022-02-02 11:59:09 Igrene: Nyemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket pdf download
2022-01-25 08:17:18 Igrene har hållit årsstämma pdf download
2022-01-11 14:18:16 Valberedningens förslag inför årsstämman i Igrene pdf download
2021-12-15 13:50:57 Igrene kallar till årsstämma den 24 januari 2022 pdf download
2021-12-13 16:39:29 Igrene: Bergsstaten ändrar sitt eget beslut pdf download
2021-12-06 12:20:29 Igrene: EU överväger att klassa naturgas som grön energi pdf download
2021-11-04 08:23:23 Igrene: Nya villkor för företrädesemissionen i november pdf download
2021-09-27 13:40:22 Igrene senarelägger bokslutskommunikén pdf download
2021-09-22 15:05:43 Företrädesemission i AB Igrene pdf download
2021-07-29 08:00:04 Igrene återupptar borrningarna och förbereder nyemission pdf download
2021-06-10 14:48:50 Samhällsinstanser stoppar Igrenes verksamhet pdf download
2021-01-25 11:31:24 Igrene har hållit årsstämma pdf download
2021-01-18 10:51:56 Igrene drar in kapital för ett expansivt 2021 pdf download
2021-01-08 11:48:17 Igrene har avslutat produktionstestet i PB2 pdf download
2020-11-10 09:00:00 Igrene byter konvertibellån mot aktier pdf download