22:40:42 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-08-30 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-15 Ordinarie utdelning ISR 0.00 SEK
2023-06-14 Årsstämma 2023
2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022
2022-08-31 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-03 Ordinarie utdelning ISR 0.00 SEK
2022-06-02 Årsstämma 2022
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-04 Ordinarie utdelning ISR 0.00 SEK
2021-06-03 Årsstämma 2021
2021-02-24 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-28 Ordinarie utdelning ISR 0.00 SEK
2020-04-27 Årsstämma 2020
2020-02-26 Bokslutskommuniké 2019
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-10 Ordinarie utdelning ISR 0.00 SEK
2019-05-09 Årsstämma 2019
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-15 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 Ordinarie utdelning ISR 0.00 SEK
2018-05-23 Årsstämma 2018
2018-02-14 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-15 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-16 Kvartalsrapport 2017-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
ISR, Immune System Regulation, är ett läkemedels- och forskningsbolag. Bolaget innehar verksamhet inom arbetsområdet för behandling utav HIV och virusinfektioner. Huvudområdet ligger inom HIV-behandling där bolaget ämnar förbättra befintlig medicin på marknaden men även sträva efter nya läkemedelskandidater på sikt, främst då bromsmedicinen idag för HIV har biverkningar. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.
2023-03-17 10:11:14

ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) ("ISR Holding" eller "Bolaget") offentliggjorde den 8 mars 2023 att ISR Holding erhållit ett anmärkningspåstående från Nasdaq Stockholm AB ("Nasdaq"), att IRS Holding inte delar Nasdaqs bedömning och att ISR Holding kommer att inkomma med svar till Nasdaq inom den av Nasdaq uppställda svarsperioden, som löper till och med den 17 mars 2023.

ISR Holding meddelar härmed att Bolaget har inkommit med sådant svar till Nasdaq

ISR Holding kommer att lämna närmare information i ärendet när sådan finns att lämna.