01:10:02 Europe / Stockholm

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
ISR, Immune System Regulation, är ett svenskt läkemedels- och forskningsbolag verksamma inom området för behandling utav HIV och andra virusinfektioner. Huvudområdet ligger inom HIV behandling där bolaget ämnar förbättra befintlig medicin på marknaden men även sträva efter nya läkemedelskandidater på sikt, främst då bromsmedicinen idag för HIV har tydliga biverkningar och höga kostnader. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-28 Ordinarie utdelning ISR 0.00 SEK
2020-04-27 Årsstämma 2019
2020-02-26 Bokslutskommuniké 2019
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-10 Ordinarie utdelning ISR 0.00 SEK
2019-05-09 Årsstämma 2018
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-15 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 Ordinarie utdelning ISR 0.00 SEK
2018-05-23 Årsstämma 2017
2018-02-14 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-15 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-16 Kvartalsrapport 2017-Q1
X
Filter arrow-icon
År arrow-icon
Typ arrow-icon
Språk arrow-icon
2020-05-06 11:13:00 ISR Holding VD Ola Winqvist håller direktsänd pressträff pdf download
2020-04-03 14:19:00 ISRs lån om 20 MSEK förlängs pdf download
2020-03-19 15:13:00 ISR startar vaccinutveckling för Coronavirus pdf download file download
2020-02-24 17:13:00 ISR HBV utvärderar program för Coronaviruset pdf download
2019-12-05 08:27:00 ISRs hepatit B-studie tidigareläggs med sex månader pdf download
2019-10-25 11:33:00 ISRs cancerprogram utvecklas snabbare än planerat pdf download
2019-09-10 09:59:45 ISR:s vd har köpt aktier i bolaget pdf download
2019-08-27 16:57:00 ISR inkluderar ytterligare centra för sin HIV-studie pdf download
2019-05-09 18:16:00 Årsstämma i ISR Immune System Regulation Holding AB
2019-02-19 15:00:27 ISR medverkar vid G&W's Småbolagsfrukost 20 februari
2019-02-04 16:46:00 ISR startar ett nytt dotterbolag - ISR HBV AB pdf download
2018-12-16 16:07:00 ISR Holding tillförs 34,2 MSEK pdf download
2018-10-22 08:39:00 ISR AB diskuterar samarbete med kinesisk partner pdf download
2018-10-04 08:48:00 ISRs Immunolid plattform utvidgas till Hepatit B pdf download
2018-10-04 08:48:00 The ISR Immunolide Platform Expanded into Hepatitis B pdf download
2018-10-02 15:42:44 Activation of the Immune Defence in the Nobel Prize Focus pdf download
2018-10-02 15:37:22 Aktivering av immunförsvaret i Nobelfokus pdf download
2018-09-20 15:04:00 First patient included into ISR's Phase IIa HIV study pdf download
2018-09-20 15:04:00 Första patienten inkluderad i ISRs Fas IIa HIV-studie pdf download
2018-06-14 08:07:00 Operativ uppdatering ISR Holding AB pdf download
2018-05-24 13:16:00 Årsstämma i ISR Immune System Regulation Holding AB pdf download