15:46:25 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-08-23 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-15 Ordinarie utdelning ISR 0.00 SEK
2023-06-14 Årsstämma 2023
2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022
2022-08-31 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-03 Ordinarie utdelning ISR 0.00 SEK
2022-06-02 Årsstämma 2022
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-04 Ordinarie utdelning ISR 0.00 SEK
2021-06-03 Årsstämma 2021
2021-02-24 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-28 Ordinarie utdelning ISR 0.00 SEK
2020-04-27 Årsstämma 2020
2020-02-26 Bokslutskommuniké 2019
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-10 Ordinarie utdelning ISR 0.00 SEK
2019-05-09 Årsstämma 2019
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-15 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 Ordinarie utdelning ISR 0.00 SEK
2018-05-23 Årsstämma 2018
2018-02-14 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-15 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-16 Kvartalsrapport 2017-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
ISR, Immune System Regulation, är ett läkemedels- och forskningsbolag. Bolaget innehar verksamhet inom arbetsområdet för behandling utav HIV och virusinfektioner. Huvudområdet ligger inom HIV-behandling där bolaget ämnar förbättra befintlig medicin på marknaden men även sträva efter nya läkemedelskandidater på sikt, främst då bromsmedicinen idag för HIV har biverkningar. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.
2023-04-07 10:21:45

ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) ("ISR Holding" eller "Bolaget") offentliggjorde den 8 mars 2023 att Bolaget erhållit ett anmärkningspåstående från Nasdaq Stockholm AB ("Nasdaq"), där det framgick att Nasdaq överväger att överlämna ett ärende till Nasdaqs disciplinnämnd med yrkande om avnotering, på grund av att Nasdaq anser att ISR Holding har överträtt bestämmelser i Nasdaq First North Growth Market Rulebook.

Som tidigare kommunicerats delar ISR Holding inte Nasdaqs bedömning och anser att en avnotering vore skadlig för Bolaget och dess aktieägare, vilket ISR Holding utvecklade i det svar på Nasdaqs påståenden som ISR Holding inkom med till Nasdaq inom den av Nasdaq uppställda svarsperioden. ISR Holding har idag, den 7 april 2023, via Bolagets Certified Adviser, informerats om att Nasdaq beslutat att överlämna det pågående utredningsärendet till Nasdaqs disciplinnämnd för vidare handläggning med yrkande om avnotering.

Bolaget har till och med den 13 april 2023 på sig att meddela om Bolaget vill framföra ytterligare synpunkter i ärendet, vilket Bolaget kommer att göra.

Denna information är sådan som ISR är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-04-07 10:21 CET.