10:18:41 Europe / Stockholm

Kalender

2023-08-23 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-15 Ordinarie utdelning ISR 0.00 SEK
2023-06-14 Årsstämma 2023
2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022
2022-08-31 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-03 Ordinarie utdelning ISR 0.00 SEK
2022-06-02 Årsstämma 2022
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-04 Ordinarie utdelning ISR 0.00 SEK
2021-06-03 Årsstämma 2021
2021-02-24 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-28 Ordinarie utdelning ISR 0.00 SEK
2020-04-27 Årsstämma 2020
2020-02-26 Bokslutskommuniké 2019
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-10 Ordinarie utdelning ISR 0.00 SEK
2019-05-09 Årsstämma 2019
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-15 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 Ordinarie utdelning ISR 0.00 SEK
2018-05-23 Årsstämma 2018
2018-02-14 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-15 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-16 Kvartalsrapport 2017-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
ISR, Immune System Regulation, är ett läkemedels- och forskningsbolag. Bolaget innehar verksamhet inom arbetsområdet för behandling utav HIV och virusinfektioner. Huvudområdet ligger inom HIV-behandling där bolaget ämnar förbättra befintlig medicin på marknaden men även sträva efter nya läkemedelskandidater på sikt, främst då bromsmedicinen idag för HIV har biverkningar. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.
2023-08-26 00:02:37

Anders Olsson Fogelberg, som tillträdde bolagets styrelse i samband med den ordinarie årsstämman den 30 juni i år, har meddelat bolaget att han lämnar in ansökan om eget utträde, där han anger hälsoskäl som orsak.

Anders valdes in som ledamot vid den ordinarie årsstämman den 30 juni i år och har kraftfullt engagerat sig och bidragit i styrelsen arbete för att säkerställa nödvändig finansiering och för att vi snarast åter skall uppfylla kraven för handel på en reglerad marknad.

"Det är förstås väldigt tråkigt att behöva fatta detta beslut, men det är ett nödvändigt beslut, då jag inte vill äventyra min hälsa ytterligare med den press som detta uppdrag har medfört för mig hälsomässigt. Jag känner dock övertygelse om att bolagets kvarvarande styrelse besitter de resurser och förmågor som krävs för att säkerställa nödvändig finansiering och framåtriktad drift.", kommenterar avgående styrelseledamot Anders Olsson Fogelberg

"Det är förstås tråkigt att Anders måste lämna sin roll som ledamot, när vi alla arbetar för att lösa den finansiella situation vi befinner oss i. Samtidigt, så måste var och en sätta hälsan först och därför har jag och övriga styrelsekollegor full respekt för Anders beslut om att lämna styrelsen." kommenterar Anders Milton, Styrelseordförande för ISR

Då ISR's bolagsordning stipulerar ett minimiantal av tre (3) styrelseledamöter och den kvarvarande styrelsen består av fyra (4) ledamöter, inklusive Styrelseordförande, så påkallar detta inte någon omedelbar åtgärd för att finna en ersättande styrelseledamot